[OBB_29] Kompoinwazja

W ramach projektu zostanie uruchomiony program dopłat dla mieszkańców Bielska-Białej, którzy zakupią kompostowniki do przydomowych ogrodów. Celem projektu jest polepszenie sytuacji kompostowni, zachęcenie mieszkańców do kompostowania odpadów zielonych, w tym problematycznej trawy. Dopłata do maks. kwoty 200 zł / gospodarstwo za okazaniem faktury vat.

Wyniki projektu

Rodzaj głosu Głosujących (suma) Głosujących (%)* Punktów (suma) Punktów (%)*
Internetowe 21 0.25% 21 0.25%
Bezpośrednio 13 0.15% 13 0.15%
Korespondencyjnie 0 0% 0 0%
W sumie 34 - 34 -

* Zestawienie procentowe odnosi się do udziału głosów lub punktów oddanych na projekt w stosunku do ogólnej puli wszystkich głosów lub punktów oddanych na wszystkie projekty.

Przebieg głosowania internetowego

Dzień głosowania Głosy ważne (suma) Głosy ważne (%) Głosy nieważne (suma) Głosy nieważne (%)
05.11 1 5% 0 0%
06.11 6 29% 0 0%
07.11 0 0% 0 0%
08.11 1 5% 0 0%
09.11 2 10% 0 0%
10.11 2 10% 2 40%
11.11 0 0% 1 20%
12.11 3 14% 0 0%
13.11 6 29% 2 40%
Czas głosowania: 9 dni 21 ~100% 5 ~100%