[OBB_3] Latający Uniwersytet

Popularyzowanie wiedzy naukowej w przestrzeni pozauniwersyteckiej cieszy się w Polsce niesłabnącym od lat zainteresowaniem społecznym, czego przykładem są różne festiwale nauki, małe uniwersytety (adresowane do dzieci w różnym wieku) czy uniwersytety trzeciego wieku (adresowane do seniorów). Projekty te pozwalają nie tylko na edukację w każdym wieku, ale przybliżają również wszystkim zainteresowanym wiedzę z zakresu np. medycyny, prawa, zaawansowanych technologii, ekonomii, kultury czy sztuki – co w bardzo szybko zmieniającym się współczesnym świecie odgrywa ważną rolę w budowaniu odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego.

Projekt „Latający Uniwersytet” ma umożliwić mieszkańcom Kamienicy (ale także innym zainteresowanym obywatelom naszego miasta) udział w multimedialnych wykładach popularnonaukowych z różnych dziedzin, połączonych z dyskusją. W 2016 r. planowanych jest łącznie 15 spotkań (każde ok. 90 minut) organizowanych na terenie osiedla: 6 będzie adresowanych do dzieci (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum), a 9 – do ludzi dorosłych i seniorów. Wykłady odbywać się będą w Domu Kultury w Kamienicy, a poprowadzą je naukowcy z różnych uczelni.

Wyniki projektu

Rodzaj głosu Głosujących (suma) Głosujących (%)* Punktów (suma) Punktów (%)*
Internetowe 27 0.32% 27 0.32%
Bezpośrednio 4 0.04% 4 0.04%
Korespondencyjnie 0 0% 0 0%
W sumie 31 - 31 -

* Zestawienie procentowe odnosi się do udziału głosów lub punktów oddanych na projekt w stosunku do ogólnej puli wszystkich głosów lub punktów oddanych na wszystkie projekty.

Przebieg głosowania internetowego

Dzień głosowania Głosy ważne (suma) Głosy ważne (%) Głosy nieważne (suma) Głosy nieważne (%)
05.11 2 7% 0 0%
06.11 6 22% 0 0%
07.11 2 7% 0 0%
08.11 3 11% 1 33%
09.11 3 11% 0 0%
10.11 2 7% 0 0%
11.11 1 4% 0 0%
12.11 3 11% 0 0%
13.11 5 19% 2 67%
Czas głosowania: 9 dni 27 ~99% 3 ~100%