[OBB_6] Remont nawierzchni sięgacza ul. Michałowicza (dojazd do ul. Kamińskiego)

W ramach projektu ma zostać usunięta stara nawierzchnia, która znajduje się w złym stanie (frezowana lub usunięta w całości). Następnie ma zostać położona nowa, asfaltowa nawierzchnia. Odcinki do modernizacji mają wymiary ok.: 57 m x 4,5 m, 58 m x 4 m, 58 m x 4 m. Całość powierzchni do remontu to ok. 720,5 m2.

Wyniki projektu

Rodzaj głosu Głosujących (suma) Głosujących (%)* Punktów (suma) Punktów (%)*
Internetowe 7 0.08% 7 0.08%
Bezpośrednio 3 0.03% 3 0.03%
Korespondencyjnie 0 0% 0 0%
W sumie 10 - 10 -

* Zestawienie procentowe odnosi się do udziału głosów lub punktów oddanych na projekt w stosunku do ogólnej puli wszystkich głosów lub punktów oddanych na wszystkie projekty.

Przebieg głosowania internetowego

Dzień głosowania Głosy ważne (suma) Głosy ważne (%) Głosy nieważne (suma) Głosy nieważne (%)
05.11 0 0% 0 0%
06.11 4 57% 0 0%
07.11 0 0% 0 0%
08.11 3 43% 0 0%
09.11 0 0% 0 0%
10.11 0 0% 1 100%
11.11 0 0% 0 0%
12.11 0 0% 0 0%
13.11 0 0% 0 0%
Czas głosowania: 9 dni 7 ~100% 1 ~100%