[OBB_30] Bezpiecznie z miasta w góry

Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Bielska-Białej w mieście i górach. Projekt zakłada działanie w trzech kierunkach:

  1. Przeszkolenie 10.000 uczniów bielskich szkół. Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i bezpieczeństwa w górach. Zajęcia z młodzieżą bielskich przedszkoli, szkół podstawowych i średnich. Nauka udzielania pierwszej pomocy w mieście i bezpieczeństwa w górach.
  2. Bezpłatny mały wyciąg narciarski (dla mieszkańców Bielska-Białej). Nauka technik bezpiecznej jazdy (pług, ześlizg itp.) , profilaktyka kontuzji, nauka zasad poruszania się na stoku narciarskim oraz zabezpieczenia miejsca wypadku. Zajęcia takie z całą pewnością zwiększą bezpieczeństwo wszystkich narciarzy na stoku i zmniejszą ilość wypadków i ewentualnych kontuzji. Zaangażowani ratownicy górscy pełniliby także funkcję doradczą na stoku dla średniozaawansowanych narciarzy.
  3. Zakup 5 sztuk defibrylatorów do budynków użyteczności publicznej oraz przeszkolenie 300 osób z zakresu podstawowej pierwszej pomocy (Podstawowe Zabiegi Ratujące Życie) Nabycie umiejętności ratowania życia ludzkiego przy użyciu defibrylatora przez pracowników Urzędu Miejskiego, Urzędu Skarbowego, stacji PKP, PKS i osób pracujących w dużych skupiskach ludzkich.

Ponadto każdy uczestnik dostanie aplikację „Ratunek", z której zostanie przeszkolony. Pozwala ona na szybką lokalizację turysty(narciarza) przez służby ratownicze w razie zabłądzenia lub kontuzji na stoku. Dzięki aplikacji „Ratunek" uprawianie turystyki górskiej stanie się bezpieczniejsze. Jest to aplikacja, która w trakcie zgłoszenia wypadku przez osobę potrzebującą pomocy podaje jej dokładną lokalizację. Dzięki zastosowaniu aplikacji Ratunek, ratownicy będą wiedzieć gdzie udać się z pomocą, udzielą jej szybciej i skuteczniej! Aplikacja Ratunek od GOPR-u na ten moment dostępna jest tylko i wyłącznie dla systemu operacyjnego Android w wersji min. 4.0.

Ad. 1 Przeszkolenie 10.000 uczniów bielskich szkół. Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i bezpieczeństwa w górach. Zajęcia z młodzieżą bielskich przedszkoli, szkół podstawowych i średnich. Nauka udzielania pierwszej pomocy w mieście i bezpieczeństwa w górach.

(szczegóły wraz z kosztami dotyczące Ad. 1 wnioskodawca zawarł w formularzu projektu)

Ad. 2. Bezpłatne zajęcia na małym wyciągu narciarskim Dębowiec

Bezpłatne korzystanie z małego wyciągu dla początkujących- mieszkańców Bielska-Białej. Zatrudnienie 2 instruktorów-ratowników górskich prowadzących bezpłatne zajęcia profilaktyczne (profilaktyka kontuzji i wypadków) dla mieszkańców Bielska-Białej , mające na celu zwiększenie bezpieczeństwo na stoku, zapoznanie się z zasadami bezpiecznej jazdy na stoku, prawidłową rozgrzewką, bezpiecznym przemieszczaniem się na stoku (pług, ześlizg boczny), nauka bezpiecznych upadków. Takie zajęcia to szansa na zmniejszenie ilości urazów i wypadków oraz znacząco zwiększy bezpieczeństwo wszystkich narciarzy na stoku. Dodatkowo w ramach zajęć teoria i ćwiczenia w specjalnym namiocie edukacyjnym, co pozwoli na prowadzenie zajęć bez względu na pogodę. Namiot zostanie wykorzystany do zajęć letnich z bezpieczeństwa w górach koło dyżurki GOPR na Dębowcu.

(szczegóły związane z kosztami a dotyczące Ad. 2 wnioskodawca zawarł w formularzu projektu)

Ad.3. Zakup 5 sztuk defibrylatorów do budynków użyteczności publicznej. Nabycie umiejętności ratowania życia ludzkiego przy użyciu defibrylatora przez pracowników Urzędu Miejskiego, Urzędu Skarbowego, stacji PKP, PKS i osób pracujących w dużych skupiskach ludzkich . Przeszkolenie 300 osób z zakresu podstawowej pierwszej pomocy (Podstawowe Zabiegi Ratujące Życie) z użyciem defibrylatora.

Choroby układu krążenia możemy zaliczyć do chorób cywilizacyjnych. Mają one ogromne skutki społeczne zarówno w odniesieniu do gospodarki jak i indywidualnie do każdej komórki rodzinnej. W przypadku zaistnienia zdarzenia szanse chorego po zatrzymaniu krążenia spadają o 7-10% z każdą minutą. Dlatego właśnie tak ważne jest, by bezpośredni świadek zdarzenia od razu rozpoczął akcję ratunkową. Badania naukowe dowiodły, że reanimacja (resuscytacja) podjęta przez świadka zdarzenia znacznie zwiększa szansę chorego na przeżycie. W dobrze zabezpieczonych (pod względem obsługi AED) ilość ocalonych osób sięga 30-50%. Dlatego ważne jest aby zwiększyć dostępność automatycznych lub półautomatycznych defibrylatorów zewnętrznych poprzez wyposażenie oraz umieszczenie AED w miejscach publicznych, gdzie będą mogły użyć go przeszkolone osoby. Przeszkolenie 300 osób pracujących w miejscach o bardzo dużym natężeniu osób, daje szanse na udzielenie profesjonalnej pierwszej pomocy, a przede wszystkim na bezwarunkowe - mechaniczne działanie w sytuacji zagrożenia życia.

Defibrylację możemy określić jako „zrestartowanie" zbyt szybko pracującego serca. Masaż serca powoduje, że część krwi przemieszcza się do ważnych narządów, ale dopiero defibrylacja, czyli zatrzymanie szkodliwego migotania komór bądź częstoskurczu bez tętna za pomocą podawanego przez elektrody defibrylatora impulsu prądu stałego (120-360J), pozwala na to, by własny system elektryczny serca podjął pracę i chory miał szansę na powrót funkcji życiowych.

Powszechny dostęp do defibrylacji to idea, która mówi, że umieszczanie znacznej liczby AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny) w miejscach publicznych może przyspieszyć czas i poprawić skuteczność pierwszej pomocy, a w ogólnym rozrachunku - zwiększyć bezpieczeństwo społeczeństwa.

Przeszkolenie grupy 300 osób, w ramach podstawowych zasad pierwszej pomocy, ma dać gwarancję prawidłowego użycia AED oraz umiejętność działania w sytuacjach stresowych.

(szczegóły i koszty dotyczące Ad. 3 wnioskodawca zawarł w formularzu projektu)

Koordynacja działań

Konieczne jest zatrudnienie jednej osoby jako koordynatora tych działań. Musi to być osoba najlepiej ze środowiska Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, co gwarantuje właściwą realizację projektu..

Wyniki projektu

Rodzaj głosu Głosujących (suma) Głosujących (%)* Punktów (suma) Punktów (%)*
Internetowe 53 0.63% 53 0.63%
Bezpośrednio 16 0.18% 16 0.18%
Korespondencyjnie 0 0% 0 0%
W sumie 69 - 69 -

* Zestawienie procentowe odnosi się do udziału głosów lub punktów oddanych na projekt w stosunku do ogólnej puli wszystkich głosów lub punktów oddanych na wszystkie projekty.

Przebieg głosowania internetowego

Dzień głosowania Głosy ważne (suma) Głosy ważne (%) Głosy nieważne (suma) Głosy nieważne (%)
05.11 9 17% 0 0%
06.11 6 11% 1 20%
07.11 6 11% 0 0%
08.11 1 2% 0 0%
09.11 4 8% 0 0%
10.11 3 6% 1 20%
11.11 9 17% 0 0%
12.11 2 4% 1 20%
13.11 13 25% 2 40%
Czas głosowania: 9 dni 53 ~100% 5 ~100%