[OBB_1] Rozbudowa placu zabaw na Osiedlu Grunwaldzkim

Projekt zakłada rozbudowę placu zabaw dla dzieci z Osiedla Grunwaldzkiego. Celem projektu jest integracja społeczna i edukacja poprzez zabawę. Aktywność fizyczna, zwłaszcza w miejscu do tego przystosowanym i w gronie rówieśników, należy do ulubionych zajęć dzieci. Ww. plac to dobra, sprawdzona lokalizacja w pobliżu budunków mieszkalnych co daje gwarancję dobrego dostępu i właściwego wykorzystania inwestycji. W ramach projektu przewiduje się doposażenie placu zabaw w: zestaw do zabawy o nazwie "Statek Magellana", huśtawkę "Bocianie gniazdo" oraz nawierzchnię (pod statek, huśtawkę). W kosztach projektu wnioskodawca uwzględnia również transport oraz montaż urządzeń i nawierzchni. Dodatkowo, projekt zakłada wykonanie ogrodzenia (istniejące ogrodzenie należy przesunąć, przedłużyć o 7,5 m w głąb działki i należy wykorzystać już stojący płot).

Wyniki projektu

Rodzaj głosu Głosujących (suma) Głosujących (%)* Punktów (suma) Punktów (%)*
Internetowe 55 0.65% 55 0.65%
Bezpośrednio 62 0.69% 62 0.69%
Korespondencyjnie 0 0% 0 0%
W sumie 117 - 117 -

* Zestawienie procentowe odnosi się do udziału głosów lub punktów oddanych na projekt w stosunku do ogólnej puli wszystkich głosów lub punktów oddanych na wszystkie projekty.

Przebieg głosowania internetowego

Dzień głosowania Głosy ważne (suma) Głosy ważne (%) Głosy nieważne (suma) Głosy nieważne (%)
05.11 5 9% 2 20%
06.11 6 11% 0 0%
07.11 1 2% 0 0%
08.11 6 11% 1 10%
09.11 8 15% 1 10%
10.11 3 5% 3 30%
11.11 13 24% 1 10%
12.11 3 5% 0 0%
13.11 10 18% 2 20%
Czas głosowania: 9 dni 55 ~100% 10 ~100%