[OBB_31] Remont chodnika przy ulicy Katowickiej na odcinku od ulicy Botanicznej do ulicy Królewskiej

Projekt obejmuje wykonanie chodnika dla pieszych na ulicy Katowickiej, na odcinku od ulicy Botanicznej do ulicy Królewskiej z kostki brukowej wraz z krawężnikami i odwodnieniem.

Wyniki projektu

Rodzaj głosu Głosujących (suma) Głosujących (%)* Punktów (suma) Punktów (%)*
Internetowe 13 0.15% 13 0.15%
Bezpośrednio 162 1.81% 162 1.81%
Korespondencyjnie 0 0% 0 0%
W sumie 175 - 175 -

* Zestawienie procentowe odnosi się do udziału głosów lub punktów oddanych na projekt w stosunku do ogólnej puli wszystkich głosów lub punktów oddanych na wszystkie projekty.

Przebieg głosowania internetowego

Dzień głosowania Głosy ważne (suma) Głosy ważne (%) Głosy nieważne (suma) Głosy nieważne (%)
05.11 0 0% 0 0%
06.11 0 0% 0 0%
07.11 0 0% 1 33%
08.11 3 23% 1 33%
09.11 0 0% 0 0%
10.11 1 8% 0 0%
11.11 1 8% 0 0%
12.11 0 0% 0 0%
13.11 8 62% 1 33%
Czas głosowania: 9 dni 13 ~100% 3 ~99%