[OBB_1] Centrum rekreacyjno-parkowe przy ulicy Opłotek

Projekt zakłada adaptację terenu przy ulicy Opłotek na centrum rekreacyjno-parkowe. W pierwszym etapie przewiduje się zaprojektowanie i wytyczenie alejek parkowych, wykonanie trawników, zasadzenie krzewów ozdobnych i drzew. Projekt przewiduje pozostawienie miejsc do instalacji w następnych etapach: urządzeń do zabaw dla dzieci, piaskownic, huśtawek, drabinek oraz dla mieszkańców: siłowni plenerowej.

Wyniki projektu

Rodzaj głosu Głosujących (suma) Głosujących (%)* Punktów (suma) Punktów (%)*
Internetowe 0 0% 0 0%
Bezpośrednio 0 0% 0 0%
Korespondencyjnie 0 0% 0 0%
W sumie 0 - 0 -

* Zestawienie procentowe odnosi się do udziału głosów lub punktów oddanych na projekt w stosunku do ogólnej puli wszystkich głosów lub punktów oddanych na wszystkie projekty.

Przebieg głosowania internetowego

Dzień głosowania Głosy ważne (suma) Głosy ważne (%) Głosy nieważne (suma) Głosy nieważne (%)
05.11 0 % 0 0%
06.11 0 % 0 0%
07.11 0 % 0 0%
08.11 0 % 0 0%
09.11 0 % 0 0%
10.11 0 % 0 0%
11.11 0 % 0 0%
12.11 0 % 0 0%
13.11 0 % 0 0%
Czas głosowania: 9 dni 0 ~0% 0 ~0%