[OBB_33] Wmurowanie tablicy upamiętniającej pomnik Gabriela Narutowicza

Projekt zakłada wmurowanie na cokole pomnika Adama Mickiewicza tablicy upamiętniającej istniejący w tym miejscu w latach II RP pomnik Gabriela Narutowicza. Winno się na niej znaleźć przedstawienie w formie płaskorzeźby wizerunku historycznego pomnika oraz tekst o zbliżonej treści: "W tym miejscu w okresie od X.1928 r. do IX.1939 r. stał pomnik pierwszego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej - Gabriela Narutowicza. Na pamiątkę - mieszkańcy Bielska-Białej. 2016 rok".

Wyniki projektu

Rodzaj głosu Głosujących (suma) Głosujących (%)* Punktów (suma) Punktów (%)*
Internetowe 6 0.07% 6 0.07%
Bezpośrednio 4 0.04% 4 0.04%
Korespondencyjnie 0 0% 0 0%
W sumie 10 - 10 -

* Zestawienie procentowe odnosi się do udziału głosów lub punktów oddanych na projekt w stosunku do ogólnej puli wszystkich głosów lub punktów oddanych na wszystkie projekty.

Przebieg głosowania internetowego

Dzień głosowania Głosy ważne (suma) Głosy ważne (%) Głosy nieważne (suma) Głosy nieważne (%)
05.11 0 0% 0 0%
06.11 1 17% 0 0%
07.11 0 0% 0 0%
08.11 0 0% 0 0%
09.11 0 0% 0 0%
10.11 0 0% 0 0%
11.11 3 50% 0 0%
12.11 0 0% 0 0%
13.11 2 33% 2 100%
Czas głosowania: 9 dni 6 ~100% 2 ~100%