[OBB_34] Wystawienie pomnika "Podhalańczyka" na Pl. Zwycięstwa

Projekt zakłada wystawienie pomnika z brązu lub innego trwałego materiału (z cokołem lub bez, w zależności od formy kompozycji) przedstawiającego postać żołnierza w tradycyjnym umundurowaniu wojsk podhalańskich, dla upamiętnienia stacjonującego w pobliskich koszarach przed II wojną światową 2 Pułku Strzelców Podhalańskich.

Pomnik powinien przedstawiać zwykłego żołnierza z uwzględnieniem charakterystycznych cech umundurowania (peleryna, kapelusz - czapka z orlim piórem) i powinny się na nim znaleźć motywy odznaki pułkowej, ewentualnie zwięzły napis (stosowna tablica już istnieje w sąsiedztwie). Ze względu na oddalenie od obserwatorów skala wykonania powinna być w granicach 1,5:1 (do weryfikacji).

Wyniki projektu

Rodzaj głosu Głosujących (suma) Głosujących (%)* Punktów (suma) Punktów (%)*
Internetowe 76 0.9% 76 0.9%
Bezpośrednio 87 0.97% 87 0.97%
Korespondencyjnie 0 0% 0 0%
W sumie 163 - 163 -

* Zestawienie procentowe odnosi się do udziału głosów lub punktów oddanych na projekt w stosunku do ogólnej puli wszystkich głosów lub punktów oddanych na wszystkie projekty.

Przebieg głosowania internetowego

Dzień głosowania Głosy ważne (suma) Głosy ważne (%) Głosy nieważne (suma) Głosy nieważne (%)
05.11 11 14% 0 0%
06.11 15 20% 4 13%
07.11 5 7% 4 13%
08.11 3 4% 5 17%
09.11 5 7% 2 7%
10.11 6 8% 1 3%
11.11 3 4% 1 3%
12.11 6 8% 1 3%
13.11 22 29% 12 40%
Czas głosowania: 9 dni 76 ~100% 30 ~99%