[OBB_3] Parking "Pod Cmentarzem" na Osiedlu Złote Łany

Budowa parkingu "Pod cmentarzem" na Os. Złote Łany. W ramach projektu przygotowany zostanie grunt z wysypaniem odpowiedniego kruszca i przygotowaniem powierzchni 450 m2 pod ułożenie kostki brukowej. Zostanie wykonany podjazd typu wjazd - wyjazd od ulicy Krasickiego nad ul. Akademii Umiejętności. Z uwagi na słabe oświetlenie proponuje się wykonanie minimalnym nakładem trzech słupów oświetleniowych. Ze względu na liczne prośby mieszkańców bloków przy ul. Akademii Umiejętności oraz ulicy Łagodnej 13 i Łagodnej 11 - teren ma zostać przygotowany pod parkowanie ich pojazdów.

Wyniki projektu

Rodzaj głosu Głosujących (suma) Głosujących (%)* Punktów (suma) Punktów (%)*
Internetowe 217 2.58% 217 2.58%
Bezpośrednio 41 0.46% 41 0.46%
Korespondencyjnie 0 0% 0 0%
W sumie 258 - 258 -

* Zestawienie procentowe odnosi się do udziału głosów lub punktów oddanych na projekt w stosunku do ogólnej puli wszystkich głosów lub punktów oddanych na wszystkie projekty.

Przebieg głosowania internetowego

Dzień głosowania Głosy ważne (suma) Głosy ważne (%) Głosy nieważne (suma) Głosy nieważne (%)
05.11 40 18% 3 10%
06.11 36 17% 5 17%
07.11 15 7% 2 7%
08.11 13 6% 3 10%
09.11 12 6% 2 7%
10.11 13 6% 2 7%
11.11 10 5% 1 3%
12.11 29 13% 3 10%
13.11 49 23% 9 30%
Czas głosowania: 9 dni 217 ~100% 30 ~100%