[OBB_1] Zagospodarowanie terenu zielonego na cele sportowo-rekreacyjne w Straconce "Zielony zakątek - kontynuacja"

Zagospodarowanie terenu zielonego na cele sportowo-rekreacyjne w Straconce - kontynuacja projektu pn. "Zielonu zakątek".

Projekt zakłada montaż urządzeń:

  1. Stół betonowy do tenisa stołowego (ping-ponga) - 2 szt.
  2. Stół do szachów (betonowy)- 1 szt.
  3. Piramida wspinaczkowa z nawierzchnią bezpieczną - 1 szt.
  4. Huśtawka "Bocianie gniazdo" z nawierzchnią bezpieczną - 1 szt
  5. Wybrukowanie miejsca na pow. ok. 20 m2 + ławki - 1 kpl
  6. Stojaki na rowery, oświetlenie terenu, kosze, ogrodzenie terenu lub nasadzenie żywopłotu, urządzenia zabawowe.

 

Wyniki projektu

Rodzaj głosu Głosujących (suma) Głosujących (%)* Punktów (suma) Punktów (%)*
Internetowe 0 0% 0 0%
Bezpośrednio 0 0% 0 0%
Korespondencyjnie 0 0% 0 0%
W sumie 0 - 0 -

* Zestawienie procentowe odnosi się do udziału głosów lub punktów oddanych na projekt w stosunku do ogólnej puli wszystkich głosów lub punktów oddanych na wszystkie projekty.

Przebieg głosowania internetowego

Dzień głosowania Głosy ważne (suma) Głosy ważne (%) Głosy nieważne (suma) Głosy nieważne (%)
05.11 0 % 0 0%
06.11 0 % 0 0%
07.11 0 % 0 0%
08.11 0 % 0 0%
09.11 0 % 0 0%
10.11 0 % 0 0%
11.11 0 % 0 0%
12.11 0 % 0 0%
13.11 0 % 0 0%
Czas głosowania: 9 dni 0 ~0% 0 ~0%