[OBB_1] Plac zabaw dla dzieci - II etap

Budowa placu zabaw dla dzieci o charakterze otwartym. W ramach projektu przewiduje się kontynuację budowy placu zabaw i zakup dodatkowego wyposażenia w postaci: huśtawki wagowej, huśtawki podwójnej, ławek, zestawu sprawnościowego, koszy na śmieci, stojaków na rowery oraz zestawu zabawowego typu "Warownia".

Wyniki projektu

Rodzaj głosu Głosujących (suma) Głosujących (%)* Punktów (suma) Punktów (%)*
Internetowe 52 0.62% 52 0.62%
Bezpośrednio 110 1.23% 110 1.23%
Korespondencyjnie 0 0% 0 0%
W sumie 162 - 162 -

* Zestawienie procentowe odnosi się do udziału głosów lub punktów oddanych na projekt w stosunku do ogólnej puli wszystkich głosów lub punktów oddanych na wszystkie projekty.

Przebieg głosowania internetowego

Dzień głosowania Głosy ważne (suma) Głosy ważne (%) Głosy nieważne (suma) Głosy nieważne (%)
05.11 6 12% 1 17%
06.11 9 17% 0 0%
07.11 3 6% 0 0%
08.11 5 10% 0 0%
09.11 6 12% 1 17%
10.11 4 8% 0 0%
11.11 3 6% 0 0%
12.11 1 2% 0 0%
13.11 15 29% 4 67%
Czas głosowania: 9 dni 52 ~100% 6 ~100%