[OBB_3] Bezpieczny pasaż, miejsce rekreacji przy ul. Bohaterów Warszawy

Przemiotem projektu jest monitoring wskazanego przez wnioskodawcę terenu. Na omawianym terenie znajduje się siłownia na wolnym powietrzu, rozbudowany i zmodernizowany plac zabaw oraz popularny pasaż z ławkami pomiedzy Pl. Fabrycznym a ul. Bohaterów Warszawy. Miejsce to jest tłumnie odwiedzane przez mieszkańców w każdym wieku, jako jedno z nielicznych miejsc rekreacji w centrum miasta. Upodobali je sobie również wandale, dlatego też dla skutecznej ochrony konieczny jest jego monitoring. Bliskość siedziby Straży Miejskiej, wykorzystanie sieci szerokopasmowej obejmującej szkołę im. Żeromskiego oraz ptrzekopów przy ul. Bohaterów Warszawy dla remontu kanalizacji, mogą znacząco obniżyć koszt realizacji projektu.

Wyniki projektu

Rodzaj głosu Głosujących (suma) Głosujących (%)* Punktów (suma) Punktów (%)*
Internetowe 42 0.5% 42 0.5%
Bezpośrednio 21 0.23% 21 0.23%
Korespondencyjnie 0 0% 0 0%
W sumie 63 - 63 -

* Zestawienie procentowe odnosi się do udziału głosów lub punktów oddanych na projekt w stosunku do ogólnej puli wszystkich głosów lub punktów oddanych na wszystkie projekty.

Przebieg głosowania internetowego

Dzień głosowania Głosy ważne (suma) Głosy ważne (%) Głosy nieważne (suma) Głosy nieważne (%)
05.11 10 24% 0 0%
06.11 7 17% 0 0%
07.11 1 2% 0 0%
08.11 1 2% 0 0%
09.11 2 5% 0 0%
10.11 5 12% 1 33%
11.11 2 5% 0 0%
12.11 6 14% 0 0%
13.11 8 19% 2 67%
Czas głosowania: 9 dni 42 ~100% 3 ~100%