[OBB_2] Osiedlowy Klub Seniora

Celem projektu jest stworzenie szerokiej oferty dla ludzi starszych (powyżej 50 roku życia) mieszkających na osiedlu Wojska Polskiego, która pozwoli im przede wszystkim na wyjście z domu i wzięcie udziału w różnych formach aktywności dostosowanej do ich wieku i kondycji fizycznej. Zajęcia ruchowe (gimnastyczne i taneczne) pod okiem doświadczonych instruktorów pozwolą zadbać o własne zdrowie a warsztaty plastyczne nie tylko dostarczą ćwiczeń manualnych ale przede wszystkim pozwolą ujawnić i rozwinąć zdolności artystyczne. Dzięki kursom komputerowym, seniorzy będą mieli szansę zdobyć wiedzę, która pozwoli im korzystać z dostępu do szeroko pojętej informacji i wiedzy za pośrednictwem internetu - a przede wszystkim pozwoli nawiązać porozumienie z młodszym pokoleniem poruszającym się bardzo swobodnie w wirtualnym świecie. Pomocą w tej nauce będą im służyć uczniowie-wolontariusze z Gimnazjum nr 13. Będzie też okazją do rozwinięcia i poszerzenia działalności Grupy Teatralnej, która z powodzeniem działa od ponad roku.

Projekt zakłada również udział w prelekcjach tematycznych, które pozwolą np. poznać historię naszego miasta i jego okolic lub posłuchać opowieści podróżników itp. Na innym wykładzie kosmetyczka czy fryzjerka podpowie jak dbać o urodę. Tematy prelekcji będą wynikać z propozycji uczestników. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.02.2016 r do 01.12.2016 r w siedzibie Rady Osiedla przy ul. Stawowej 29, gdzie znajduje się pracownia komputerowa i są warunki do prowadzenia zajęć. Być może, że ten właśnie projekt będzie miał szansę stworzyć podwaliny pod klub osiedlowy z prawdziwego zdarzenia, którego tak bardzo brakuje mieszkańcom naszego Osiedla.

Wyniki projektu

Rodzaj głosu Głosujących (suma) Głosujących (%)* Punktów (suma) Punktów (%)*
Internetowe 87 1.03% 87 1.03%
Bezpośrednio 447 5% 447 5%
Korespondencyjnie 0 0% 0 0%
W sumie 534 - 534 -

* Zestawienie procentowe odnosi się do udziału głosów lub punktów oddanych na projekt w stosunku do ogólnej puli wszystkich głosów lub punktów oddanych na wszystkie projekty.

Przebieg głosowania internetowego

Dzień głosowania Głosy ważne (suma) Głosy ważne (%) Głosy nieważne (suma) Głosy nieważne (%)
05.11 6 7% 0 0%
06.11 15 17% 2 12%
07.11 7 8% 3 18%
08.11 4 5% 3 18%
09.11 3 3% 0 0%
10.11 8 9% 1 6%
11.11 8 9% 1 6%
12.11 16 18% 3 18%
13.11 20 23% 4 24%
Czas głosowania: 9 dni 87 ~99% 17 ~100%