[OBB_38] Winda dla czytelników w Książnicy Beskidzkiej

Projekt ma na celu budowę zewnętrznej windy dla czytelników Książnicy Beskidzkiej. Brak windy poważnie utrudnia przemieszczanie się osób niepełnosprawnych, starszych czy osób z małymi dziećmi po budynku Książnicy. Instytucja oprócz podstawowej działalności jaką jest wypożyczanie zbiorów bibliotecznych, prowadzi wiele działań, których odbiorcami są osoby niepełnosprawne. Wypożyczenie książek czy korzystanie z internetu dla osób poruszających się na wózkach w pomieszczeniach zlokalizowanych na piętrze budynku to prawdziwe wyzwanie. Będący na wyposażeniu schodołaz co prawda likwiduje barierę, schodów ale jest bardzo niewygodny w użytkowaniu i wiele osób niepełnosprawnych nie chce z niego korzystać. Dużym gronem czytelników są osoby starsze, które także maja problemy z poruszaniem. Pokonanie schodów na pierwsze piętro jest często dla tych osób wyzwaniem ponad siły i albo rezygnują z wizyty w bibliotece albo proszą pracowników o donoszenie wybranych pozycji do szatni na parterze budynku. Na drugim biegunie są najmłodsi użytkownicy instytucji, którzy uczestniczą w różnorodnych imprezach i spotkaniach organizowanych przez dział dla dzieci. Możliwość swobodnego dotarcia na piętro z małym dzieckiem w wózku, zwiększyła by znacząco komfort korzystania z biblioteki dla rodziców z małymi dziećmi.

Planowana winda byłaby dostępna z wewnątrz budynku. Lokalizacja na ścianie frontowej na lewo od głównego wejścia tak by swobodnie można było poruszać się po poziomach budynku. Wykonanie projektu składać się będzie z budowy zewnętrznego szybu windy, montażu urządzenia dźwigowego oraz wykonania przystanków (3 poziomy instytucji, parter, 1 oraz 2 piętro).

Wyniki projektu

Rodzaj głosu Głosujących (suma) Głosujących (%)* Punktów (suma) Punktów (%)*
Internetowe 121 1.44% 121 1.44%
Bezpośrednio 81 0.91% 81 0.91%
Korespondencyjnie 0 0% 0 0%
W sumie 202 - 202 -

* Zestawienie procentowe odnosi się do udziału głosów lub punktów oddanych na projekt w stosunku do ogólnej puli wszystkich głosów lub punktów oddanych na wszystkie projekty.

Przebieg głosowania internetowego

Dzień głosowania Głosy ważne (suma) Głosy ważne (%) Głosy nieważne (suma) Głosy nieważne (%)
05.11 19 16% 5 24%
06.11 14 12% 2 10%
07.11 13 11% 2 10%
08.11 7 6% 0 0%
09.11 9 7% 0 0%
10.11 8 7% 4 19%
11.11 15 12% 2 10%
12.11 21 17% 3 14%
13.11 15 12% 3 14%
Czas głosowania: 9 dni 121 ~100% 21 ~100%