[OBB_39] Rewitalizacja terenu przy ulicy Żywieckie Przedmieście połączona z budową ścieżki dla pieszych, miejsc parkingowych i skweru rekreacyjnego

Teren między ulicami Żywieckie Przedmieście ,Partyzantów i Karpackiej jest objęty w studium zagospodarowania przestrzennego jako teren zielony-skwer. Obecnie na tym terenie w sposób niezorganizowany parkują samochody. Chcemy zagospodarować teren w sposób przyjemny dla środowiska i mieszkańców, trzymając się zasady zrównoważonego rozwoju. Projekt obejmuje stworzenie :

Na całości terenu znajdować się będą ławeczki służące do krótkiego odpoczynku zarówno mieszkańcom jak i oczekującym na przyjazdy autobusów.

Wyniki projektu

Rodzaj głosu Głosujących (suma) Głosujących (%)* Punktów (suma) Punktów (%)*
Internetowe 63 0.75% 63 0.75%
Bezpośrednio 11 0.12% 11 0.12%
Korespondencyjnie 0 0% 0 0%
W sumie 74 - 74 -

* Zestawienie procentowe odnosi się do udziału głosów lub punktów oddanych na projekt w stosunku do ogólnej puli wszystkich głosów lub punktów oddanych na wszystkie projekty.

Przebieg głosowania internetowego

Dzień głosowania Głosy ważne (suma) Głosy ważne (%) Głosy nieważne (suma) Głosy nieważne (%)
05.11 7 11% 0 0%
06.11 19 30% 0 0%
07.11 1 2% 2 40%
08.11 5 8% 0 0%
09.11 6 10% 0 0%
10.11 5 8% 0 0%
11.11 6 10% 2 40%
12.11 3 5% 0 0%
13.11 11 17% 1 20%
Czas głosowania: 9 dni 63 ~100% 5 ~100%