[OBB_3] Wewnętrzna renowacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Bielsku-Białej

W ramach projektu zostaną pomalowane korytarze szkolne na I i II piętrze oraz klatka schodowa.

Wyniki projektu

Rodzaj głosu Głosujących (suma) Głosujących (%)* Punktów (suma) Punktów (%)*
Internetowe 22 0.26% 22 0.26%
Bezpośrednio 5 0.06% 5 0.06%
Korespondencyjnie 0 0% 0 0%
W sumie 27 - 27 -

* Zestawienie procentowe odnosi się do udziału głosów lub punktów oddanych na projekt w stosunku do ogólnej puli wszystkich głosów lub punktów oddanych na wszystkie projekty.

Przebieg głosowania internetowego

Dzień głosowania Głosy ważne (suma) Głosy ważne (%) Głosy nieważne (suma) Głosy nieważne (%)
05.11 4 18% 2 100%
06.11 0 0% 0 0%
07.11 1 5% 0 0%
08.11 1 5% 0 0%
09.11 4 18% 0 0%
10.11 3 14% 0 0%
11.11 1 5% 0 0%
12.11 8 36% 0 0%
13.11 0 0% 0 0%
Czas głosowania: 9 dni 22 ~100% 2 ~100%