[OBB_4] Sprzęt nagłaśniający dla potrzeb społeczności lokalnej Kamienicy

Projekt dotyczy zakupu sprzętu nagłaśniającego dla potrzeb społeczności lokalnej Osiedla Kamienica oraz Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnego . Osiedle Kamienica jest najprężniej rozwijającym się osiedlem Bielska-Białej. Z roku na rok na jego terenie są realizowane nowe inwestycje mieszkaniowe, których naturalnym następstwem jest wzrost liczby mieszkańców. Głównym miejscem, które integruje lokalną społeczność jest tzw. Centrum Kulturalno- Oświatowe zlokalizowane w rejonie Sali Gimnastycznej Zespołu Szkół Podstawowo Gimnazjalnego przy ulicy Karpackiej 127. Ze względu na dogodną lokalizację (w pobliżu siedziby Rady Osiedla, Domu Kultury, filii Książnicy Beskidzkiej, remizy Ochotniczej Straży Pożarnej, parafii katolickiej i ewangelickiej, przystanków MZK, placu zabaw ) teren ten stanowi doskonale miejsce do organizacji imprez rodzinnych, szkolnych, parafialnych, festynów strażackich i innych. Sala Gimnastyczna ZSPG jest wykorzystywana również jako miejsce zebrań sprawozdawczo-wyborczych Rady Osiedla Kamienica z udziałem mieszkańców. Organizacja tego typu wydarzeń jest niemożliwa bez odpowiedniego nagłośnienia. Obecnie użytkowany jest sprzęt nagłośnieniowy będący na wyposażeniu Zespołu Szkół, jednakże jego stan techniczny czyni go praktycznie bezużytecznym, a wręcz niebezpiecznym dla zdrowia. Na większe imprezy organizatorzy są więc zmuszeni do odpłatnego wypożyczania odpowiedniego sprzętu co pociąga za sobą wzrost kosztów oraz komplikacje logistyczne. Zakup odpowiedniego sprzętu znacznie rozszerzyłby ofertę imprez w Centrum Kulturalno Oświatowym Osiedla, poprawiłby jakość obsługi spotkań mieszkańców oraz pozwoliłoby w pełni wykorzystać nowoczesną Salę Gimnastyczną. Ze sprzętu skorzystałaby także społeczność szkolna zarówno szkoły podstawowej jak i gimnazjum, której wszelkie akademie, apele i odczyty odbywają się na Sali Gimnastycznej, zaś obecnie użytkowany sprzęt nie przystaje do poziomu życia w dobie cyfryzacji.Projekt dotyczy zakupu sprzętu nagłaśniającego dla potrzeb społeczności lokalnej Osiedla Kamienica oraz Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnego . Osiedle Kamienica jest najprężniej rozwijającym się osiedlem Bielska-Białej. Z roku na rok na jego terenie są realizowane nowe inwestycje mieszkaniowe, których naturalnym następstwem jest wzrost liczby mieszkańców. Głównym miejscem, które integruje lokalną społeczność jest tzw. Centrum Kulturalno- Oświatowe zlokalizowane w rejonie Sali Gimnastycznej Zespołu Szkół Podstawowo Gimnazjalnego przy ulicy Karpackiej 127. Ze względu na dogodną lokalizację (w pobliżu siedziby Rady Osiedla, Domu Kultury, filii Książnicy Beskidzkiej, remizy Ochotniczej Straży Pożarnej, parafii katolickiej i ewangelickiej, przystanków MZK, placu zabaw ) teren ten stanowi doskonale miejsce do organizacji imprez rodzinnych, szkolnych, parafialnych, festynów strażackich i innych. Sala Gimnastyczna ZSPG jest wykorzystywana również jako miejsce zebrań sprawozdawczo-wyborczych Rady Osiedla Kamienica z udziałem mieszkańców. Organizacja tego typu wydarzeń jest niemożliwa bez odpowiedniego nagłośnienia. Obecnie użytkowany jest sprzęt nagłośnieniowy będący na wyposażeniu Zespołu Szkół, jednakże jego stan techniczny czyni go praktycznie bezużytecznym, a wręcz niebezpiecznym dla zdrowia. Na większe imprezy organizatorzy są więc zmuszeni do odpłatnego wypożyczania odpowiedniego sprzętu co pociąga za sobą wzrost kosztów oraz komplikacje logistyczne. Zakup odpowiedniego sprzętu znacznie rozszerzyłby ofertę imprez w Centrum Kulturalno Oświatowym Osiedla, poprawiłby jakość obsługi spotkań mieszkańców oraz pozwoliłoby w pełni wykorzystać nowoczesną Salę Gimnastyczną. Ze sprzętu skorzystałaby także społeczność szkolna zarówno szkoły podstawowej jak i gimnazjum, której wszelkie akademie, apele i odczyty odbywają się na Sali Gimnastycznej, zaś obecnie użytkowany sprzęt nie przystaje do poziomu życia w dobie cyfryzacji.

Wyniki projektu

Rodzaj głosu Głosujących (suma) Głosujących (%)* Punktów (suma) Punktów (%)*
Internetowe 127 1.51% 127 1.51%
Bezpośrednio 59 0.66% 59 0.66%
Korespondencyjnie 0 0% 0 0%
W sumie 186 - 186 -

* Zestawienie procentowe odnosi się do udziału głosów lub punktów oddanych na projekt w stosunku do ogólnej puli wszystkich głosów lub punktów oddanych na wszystkie projekty.

Przebieg głosowania internetowego

Dzień głosowania Głosy ważne (suma) Głosy ważne (%) Głosy nieważne (suma) Głosy nieważne (%)
05.11 19 15% 0 0%
06.11 21 17% 2 13%
07.11 6 5% 0 0%
08.11 15 12% 2 13%
09.11 13 10% 0 0%
10.11 5 4% 0 0%
11.11 5 4% 0 0%
12.11 17 13% 4 27%
13.11 26 20% 7 47%
Czas głosowania: 9 dni 127 ~100% 15 ~100%