[OBB_2] Mini Park Rekreacji

Projekt zakłada stworzenie "Mini Parku Rekreacji" przy osiedlowym boisku do gry w piłkę nożną i koszykówkę. Urządzenia rozmieszczone wkoło boiska na specjalnie przygotowanym podłożu. Planuje się 6 sztuk urządzeń do ćwiczeń, dwa stoliki gracza z 4 krzesłami (do każdego stolika po 4 krzesła), 1 stół do tenisa (ping ponga) oraz 2 ławki. Mini Park Rekreacji ma być ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców przez całą dobę. Mini Park Rekreacji (wszystkie zaplanowane urządzenia) w żaden sposób nie będą uciążliwe dla mieszkańców. Dodatkowo zaplanowano zestaw wyczynowy "małpi gaj", zawierający: ściankę wspinaczkową, drabinki, drążki itp. 

Wyniki projektu

Rodzaj głosu Głosujących (suma) Głosujących (%)* Punktów (suma) Punktów (%)*
Internetowe 31 0.37% 31 0.37%
Bezpośrednio 12 0.13% 12 0.13%
Korespondencyjnie 0 0% 0 0%
W sumie 43 - 43 -

* Zestawienie procentowe odnosi się do udziału głosów lub punktów oddanych na projekt w stosunku do ogólnej puli wszystkich głosów lub punktów oddanych na wszystkie projekty.

Przebieg głosowania internetowego

Dzień głosowania Głosy ważne (suma) Głosy ważne (%) Głosy nieważne (suma) Głosy nieważne (%)
05.11 1 3% 0 0%
06.11 4 13% 0 0%
07.11 1 3% 2 100%
08.11 6 19% 0 0%
09.11 1 3% 0 0%
10.11 10 32% 0 0%
11.11 3 10% 0 0%
12.11 2 6% 0 0%
13.11 3 10% 0 0%
Czas głosowania: 9 dni 31 ~99% 2 ~100%