[OBB_42] Wybieg dla psów przy Parku Włókniarzy

W Bielsku-Białej obowiązuje opłata za posiadanie psa, na terenie miasta nie ma jednak żadnej infrastruktury dla psów, mimo, że wybiegi są już standardem w rozwiniętych miastach. Mając na uwadze powyższe, proponuję zorganizowanie wybiegu dla psów na terenie Parku Włókniarzy, w części, która nie jest wykorzystywana w celach rekreacyjnych bo położona bezpośrednio przy ul. Partyzantów.
Projekt ten powstał w trosce o naszych czworonożnych pupili oraz czystość naszego miasta. Ideą wybiegu dla psów jest stworzenie miejsca, gdzie psy będą mogły przebywać bez smyczy i kagańca korzystając z pełni swojej swobody. Wybieg stanowić będzie teren zamknięty, a osoby na nim przebywające zobligowane będą do przestrzegania regulaminu. Dla zapewnienia pełni bezpieczeństwa teren zostanie ogrodzony, ogrodzeniem panelowym w wysokości 1,50m, z przygotowanymi dwoma bezpiecznymi wejściami/wyjściami.
W ramach przedsięwzięcia zorganizowany zostanie niewielki tor agility oraz urządzenia przeznaczone do psich spotów (high jump, wall climbing czy spring pole). Precyzyjny wykaz wszystkich urządzeń zawarty został w kosztorysie. Na terenie wybiegu ustawiona zostanie również wiata stanowiąca schronienie w porze deszczowej oraz ławeczki. Zainstalowane zostaną dwie psie stacje (dystrybutor woreczków wraz z pojemnikiem na odchody) co umożliwi zarówno edukację społeczeństwa w zakresie obowiązku sprzątania po psie jak również zachowanie czystości na terenie wybiegu. Tu właściciele będą mogli bawić się z czworonogami, ale powstanie tego wybiegu ograniczy również niekontrolowane bieganie psów po parkach i zieleńcach miejskich.
Wyceny przedsięwzięcia dokonano przy współpracy z firmą, producentem certyfikowanych urządzeń do psich sportów oraz wykonawcy wielu psich wybiegów na terenie kraju.

Wyniki projektu

Rodzaj głosu Głosujących (suma) Głosujących (%)* Punktów (suma) Punktów (%)*
Internetowe 257 3.05% 257 3.05%
Bezpośrednio 70 0.78% 70 0.78%
Korespondencyjnie 0 0% 0 0%
W sumie 327 - 327 -

* Zestawienie procentowe odnosi się do udziału głosów lub punktów oddanych na projekt w stosunku do ogólnej puli wszystkich głosów lub punktów oddanych na wszystkie projekty.

Przebieg głosowania internetowego

Dzień głosowania Głosy ważne (suma) Głosy ważne (%) Głosy nieważne (suma) Głosy nieważne (%)
05.11 33 13% 7 17%
06.11 61 24% 6 15%
07.11 22 9% 4 10%
08.11 23 9% 5 12%
09.11 13 5% 4 10%
10.11 19 7% 2 5%
11.11 22 9% 2 5%
12.11 19 7% 1 2%
13.11 45 18% 10 24%
Czas głosowania: 9 dni 257 ~100% 41 ~100%