[OBB_44] Górskie Rekreacyjne Ścieżki Rowerowe - II etap

Niniejszy projekt przedstawia drugi etap prac prowadzących do stworzenia nowoczesnej, ekologicznej infrastruktury rowerowej w górach otaczających Bielsko-Białą. Etap pierwszy (realizacja w roku 2015) dotyczył wyłącznie Koziej Góry. Głównym celem etapu drugiego (realizacja w 2016) jest połączenie Koziej Góry z Szyndzielnią oraz zwiększenie ilości dostępnych ścieżek rowerowych. Etap ten zakłada w szczególności wytyczenie i wybudowanie następujących ścieżek:

  1. Ścieżka bardzo łatwa w Cygańskim Lesie (dla początkujących): około 1500m, 4-5% śr. spadek
  2. Łatwa ścieżka podjazdowa z Cygańskiego lasu na Kozią Górę (sekcja l): ok. 5% spadku, ok. 1650m
  3. Ścieżka średnio-trudna z Koziej Góry do Cygańskiego Lasu (dla zaawansowanych): ok.2600m + opcja ok. 1100m, ok. 11% śr. spadek
  4. Ścieżka trudna z Koziej Góry do Olszówki (dla ekspertów): ok. 2000m, ok.13.5% śr. spadek.
  5. Ścieżka łatwa z Szyndzielni do Kołowrotu (dla średnio-zaawansowanych): ok 2800m, ok. 6-7% śr. spadek.
  6. Ścieżka łatwa z Kołowrotu na Przełęcz Sipa pod Kozią Górą: ok 2800m, ok. 6-7% śr. spadek.

Wyniki projektu

Rodzaj głosu Głosujących (suma) Głosujących (%)* Punktów (suma) Punktów (%)*
Internetowe 2434 28.91% 2434 28.91%
Bezpośrednio 67 0.75% 67 0.75%
Korespondencyjnie 0 0% 0 0%
W sumie 2501 - 2501 -

* Zestawienie procentowe odnosi się do udziału głosów lub punktów oddanych na projekt w stosunku do ogólnej puli wszystkich głosów lub punktów oddanych na wszystkie projekty.

Przebieg głosowania internetowego

Dzień głosowania Głosy ważne (suma) Głosy ważne (%) Głosy nieważne (suma) Głosy nieważne (%)
05.11 522 21% 31 11%
06.11 463 19% 44 16%
07.11 133 5% 24 9%
08.11 125 5% 23 8%
09.11 168 7% 16 6%
10.11 155 6% 16 6%
11.11 350 14% 31 11%
12.11 127 5% 18 6%
13.11 391 16% 77 28%
Czas głosowania: 9 dni 2434 ~98% 280 ~100%