[OBB_2] Park rekreacyjny w dzielnicy Biała Północ (Obszary) - zielony skwer

Założeniem projektu jest stworzenie niedużego skweru z 4 ławkami wkomponowanego w szpaler istniejących drzew (topole). Skwer ma mieć kształt eliptyczny o wymiarach 15x8 m, o łącznej powierzchni 100 m2. Wykonanie placu kostka brukowa dobrej jakości w kolorze beżowym. W celu umożliwienia mieszkańcom dojścia do skweru, należy również doprowadzić do niego chodnik o długości 30 mb.

Legenda dotycząca rysunków parku rekreacyjnego w dzielnicy Obszary (w załączniku)

1. Istniejące topole, 2. Palisada z bloczków kolor ciemny grafit, 3. Ławki kute osadzone na fundamencie, 4. Powierzchnia skweru, bruk bezowy, 5. Kosz na śmieci.

Wyniki projektu

Rodzaj głosu Głosujących (suma) Głosujących (%)* Punktów (suma) Punktów (%)*
Internetowe 128 1.52% 128 1.52%
Bezpośrednio 303 3.39% 303 3.39%
Korespondencyjnie 0 0% 0 0%
W sumie 431 - 431 -

* Zestawienie procentowe odnosi się do udziału głosów lub punktów oddanych na projekt w stosunku do ogólnej puli wszystkich głosów lub punktów oddanych na wszystkie projekty.

Przebieg głosowania internetowego

Dzień głosowania Głosy ważne (suma) Głosy ważne (%) Głosy nieważne (suma) Głosy nieważne (%)
05.11 9 7% 1 3%
06.11 11 9% 4 11%
07.11 31 24% 7 19%
08.11 23 18% 10 28%
09.11 13 10% 5 14%
10.11 12 9% 2 6%
11.11 3 2% 0 0%
12.11 15 12% 3 8%
13.11 11 9% 4 11%
Czas głosowania: 9 dni 128 ~100% 36 ~100%