[OBB_3] Doposażenie terenu obok boiska przy ul. Kasztanowej.

Z boiska przy ul. Kasztanowej korzysta wiele dzieci oraz młodzieży. Niestety przy boisku brakuje ławki oraz kosza na śmieci. Dlatego projekt przewiduje doposażenie terenu obok boiska w ławkę dla kibiców/rodziców oraz kosz na śmieci. Proponowana lokalizacja ławki i kosza to zachodnia część, na trawniku za boiskiem.

Wyniki projektu

Rodzaj głosu Głosujących (suma) Głosujących (%)* Punktów (suma) Punktów (%)*
Internetowe 9 0.11% 9 0.11%
Bezpośrednio 1 0.01% 1 0.01%
Korespondencyjnie 0 0% 0 0%
W sumie 10 - 10 -

* Zestawienie procentowe odnosi się do udziału głosów lub punktów oddanych na projekt w stosunku do ogólnej puli wszystkich głosów lub punktów oddanych na wszystkie projekty.

Przebieg głosowania internetowego

Dzień głosowania Głosy ważne (suma) Głosy ważne (%) Głosy nieważne (suma) Głosy nieważne (%)
05.11 2 22% 0 0%
06.11 2 22% 0 0%
07.11 1 11% 0 0%
08.11 1 11% 0 0%
09.11 1 11% 0 0%
10.11 1 11% 0 0%
11.11 0 0% 0 0%
12.11 1 11% 0 0%
13.11 0 0% 0 0%
Czas głosowania: 9 dni 9 ~99% 0 ~0%