[OBB_45] Budowa ogólnodostępnego parkingu Komorowice-Obszary

Budowa ogólnodostępnego parkingu na dodatkowe 34 mijsca postojowe o wymiarach 15 x 30 m. Lokalizacja przedmiotowej inwestycji to działka gminna 2035/45 u zbiegu ulic gen. Chłopickiego i Krausa w Bielsku-Białej. Projektodawca informuje, że w 2015 r. ma zostać zrealizowana inwestycja budowy placu zabaw dla dzieci w omawianym rejonie. Budowa  parkingu (powiększenie istniejącego) ma na celu odciążenie ul. Krausa oraz zapewnienie miejsc parkingowych uzytkownikom powstającego placu zabaw.

Wyniki projektu

Rodzaj głosu Głosujących (suma) Głosujących (%)* Punktów (suma) Punktów (%)*
Internetowe 27 0.32% 27 0.32%
Bezpośrednio 14 0.16% 14 0.16%
Korespondencyjnie 0 0% 0 0%
W sumie 41 - 41 -

* Zestawienie procentowe odnosi się do udziału głosów lub punktów oddanych na projekt w stosunku do ogólnej puli wszystkich głosów lub punktów oddanych na wszystkie projekty.

Przebieg głosowania internetowego

Dzień głosowania Głosy ważne (suma) Głosy ważne (%) Głosy nieważne (suma) Głosy nieważne (%)
05.11 3 11% 0 0%
06.11 5 19% 1 100%
07.11 2 7% 0 0%
08.11 5 19% 0 0%
09.11 6 22% 0 0%
10.11 1 4% 0 0%
11.11 2 7% 0 0%
12.11 2 7% 0 0%
13.11 1 4% 0 0%
Czas głosowania: 9 dni 27 ~100% 1 ~100%