[OBB_49] Skansen polskich fortyfikacji - renowacja schronu z 1939 roku

Celem projektu jest renowacja jednego z 21 żelbetowych schronów bojowych wybudowanych w 1939 roku przez Wojsko Polskie na pozycji pod ówczesnym Bielskiem. W ramach projektu zrealizowane zostałyby poniższe zadania:

Wyniki projektu

Rodzaj głosu Głosujących (suma) Głosujących (%)* Punktów (suma) Punktów (%)*
Internetowe 100 1.19% 100 1.19%
Bezpośrednio 11 0.12% 11 0.12%
Korespondencyjnie 0 0% 0 0%
W sumie 111 - 111 -

* Zestawienie procentowe odnosi się do udziału głosów lub punktów oddanych na projekt w stosunku do ogólnej puli wszystkich głosów lub punktów oddanych na wszystkie projekty.

Przebieg głosowania internetowego

Dzień głosowania Głosy ważne (suma) Głosy ważne (%) Głosy nieważne (suma) Głosy nieważne (%)
05.11 17 17% 0 0%
06.11 19 19% 3 23%
07.11 5 5% 0 0%
08.11 4 4% 1 8%
09.11 3 3% 0 0%
10.11 10 10% 1 8%
11.11 8 8% 0 0%
12.11 16 16% 2 15%
13.11 18 18% 6 46%
Czas głosowania: 9 dni 100 ~100% 13 ~100%