Wyniki głosowania na Budżet Obywatelski Bielska-Białej 2017

14 listopada 2016

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta w sprawie realizacji Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej 2017, w dniach od 21 do 28 października tego roku przeprowadzono głosowanie na zatwierdzone przez Zespół weryfikacyjny projekty obywatelskie.

W bieżącej edycji kwota wygospodarowana na zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 2017 wynosi 3.75 mln i została podzielona na dwie pule: 2.25 mln zł na projekty osiedlowe i 1.5 mln zł na projekty ogólnomiejskie. Kwota niewykorzystana w budżecie przeznaczonym na osiedla zasili konto budżetu obywatelskiego ogólnomiejskiego, zwiększając tym samym listę projektów ogólnomiejskich, które będzie można zrealizować.

W głosowaniu internetowym i bezpośrednim oddano w sumie 39458 ważnych głosów.

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za zgłoszone projekty a Mieszkańcom Bielska-Białej za oddane głosy!

 

Projekty osiedlowe, budżet 2 250 000 zł

W tej części budżetu realizowane są projekty o charakterze bardziej lokalnym, służące mieszkańcom określonego osiedla lub dzielnicy.

Głosowanie na projekty osiedlowe było prowadzone wyłącznie w Osiedlach, w których zostały zgłoszone i pozytywnie zweryfikowane co najmniej 2 projekty. Natomiast w Osiedlach gdzie został zgłoszony tylko jeden pozytywnie zweryfikowany projekt lub łączna wartość projektów po weryfikacji nie przekracza kwoty 75.000 zł, głosowanie nie było przeprowadzane, a taki projekt lub projekty uznawane były za przyjęte do realizacji w 2017 roku. Stąd też w odniesieniu do niektórych Osiedli w rubrykach dotyczących ilości głosów znalazła się cyfra "0".

Oddane głosy:

Rodzaj głosówGłosy ważne
Internetowe4 722
Rodzaj głosówGłosy ważne
Bezpośrednie8 135
W sumie:12 857

Wyniki poszczególnych osiedli

Aleksandrowice, budżet 75 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 „Osiedlowy Plac Czasowego Postoju Pojazdów” - Aleksandrowice 75 000 zł 0
0

Beskidzkie, budżet 75 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych 75 000 zł 549
2 Multimedialne Centrum Edukacyjne dla osiedla Beskidzkiego 74 250 zł 80
629

Biała Krakowska, budżet 75 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Ogródek przedszkolny (plac zabaw dla dzieci) 8 220 zł 0
2 Modernizacja Pracowni Komputerowej i Centrum Multimedialnego w SP nr 18 im. C. K. Norwida w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnym nr 1 w Bielsku-Białej 66 580 zł 0
0

Biała Północ, budżet 75 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Rozbudowa i doposażenie placu zabaw oraz siłownia zewnętrzna 75 000 zł 0
0

Biała Wschód, budżet 75 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Siłownia na świeżym powietrzu 75 000 zł 0
0

Bielsko Południe, budżet 75 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Rewitalizacja skweru zieleni przy ul. Żywieckie Przedmieście 75 000 zł 247
2 "Bezpieczne Osiedle Bielsko - Południe" - montaż oświetlenia przy chodnikach spacerowych 75 000 zł 239
486

Dolne Przedmieście, budżet 75 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Remont nawierzchni pieszo-jezdnej przy ul. Asnyka w Bielsku-Białej 75 000 zł 182
2 Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 7 ul. Chopina 13 75 000 zł 166
3 Multimedialne Centrum Edukacyjne Dolne Przedmieście 74 250 zł 95
4 Budowa miejsc parkingowych na Osiedlu Żeromskiego wraz z wykonaniem stosownej dokumentacji 75 000 zł 57
5 Remont i modyfikacja ciągu pieszego przy ul. Asnyka w Bielsku-Białej 75 000 zł 11
511

Górne Przedmieście, budżet 75 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Zagospodarowanie terenu przy wyjeździe z ul. Czystej 51 400 zł 360
2 Budowa Parku Pamięci - rewitalizacja grobowca rodziny Sennewaldt 50 500 zł 85
445

Grunwaldzkie, budżet 75 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Rozbudowa infrastruktury Parku Dendrologicznego Zespołu Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej 75 000 zł 201
2 Zagospodarowanie i wyposażenie ogrodu przedszkolnego – placu zabaw dla dzieci z Przedszkola nr 24 w Bielsku-Białej 75 000 zł 131
3 Siłownia zewnętrzna oraz rozbudowa placu zabaw 75 000 zł 109
441

Hałcnów, budżet 75 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Park Rekreacyjny "Orchidea" 75 000 zł 404
2 Dni Hałcnowa 2017 75 000 zł 387
791

Kamienica, budżet 75 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Multimedialne Centrum Edukacyjne dla ZSPG w Bielsku-Białej ul. Karpacka 150 74 250 zł 224
2 Latający Uniwersytet 5 500 zł 31
255

Karpackie, budżet 75 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Bezpieczeństwo wokół szkoły oraz boiska przyszkolnego 75 000 zł 375
2 Aktywni w każdym wieku 54 150 zł 112
487

Komorowice Krakowskie, budżet 75 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Ratując Wasze Życie - Ochotnicza Straż Pożarna Komorowice Krakowskie 40 000 zł 1 117
2 Multimedialne Centrum Edukacyjne dla Komorowic Krakowskich 74 250 zł 709
3 "Zielony kącik do kreatywnej zabawy" - zagospodarowanie mało wykorzystanej powierzchni w celu uatrakcyjnienia zabaw i rozwoju ruchowego dzieci w przedszkolu 45 000 zł 172
4 "Biblioteka wita młodego czytelnika" - czyli rzecz o tym, dlaczego warto w Książnicy Beskidzkiej - Filii Komorowice, urządzić kącik dla juniorów i wyposażyć go w najnowszą literaturę 35 000 zł 152
2150

Komorowice Śląskie, budżet 75 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Sala OSP Komorowice Śląskie "Remiza XXI w." 75 000 zł 0
0

Kopernika, budżet 75 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Modernizacja przystanku końcowego na osiedlu Kopernika 75 000 zł 101
2 Multimedialne Centrum Edukacyjne dla Szkoły Podstawowej nr 6 Integracyjnej 74 250 zł 65
166

Leszczyny, budżet 75 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Remont sięgacza ul. Orzechowej oraz wykonanie chodnika łączącego sięgacz ul. Orzechowej z ul. Żywiecką 75 000 zł 0
0

Lipnik, budżet 75 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Plac zabaw dla dzieci i fitness „pod chmurką” - “POD GAIKAMI” 75 000 zł 0
0

Mieszka I, budżet 75 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Monitoring nowego placu zabaw - siłowni plenerowej na Os. Mieszka I.Bezpieczne Dzieciaki, Bezpieczne Mienie. 75 000 zł 151
2 Przyjazne Osiedle Mieszka I 75 000 zł 83
234

Mikuszowice Krakowskie, budżet 75 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Multimedialne Centrum Edukacyjne Osiedla Mikuszowice Krakowskie 74 600 zł 193
2 Rozbudowa placu zabaw i siłowni w Mikuszowicach Krakowskich oraz zakup sprzętu sportowego i dydaktycznego 75 000 zł 113
3 Leśny plac zabaw 75 000 zł 50
4 Doposażenie boiska PKS Barbara przy ul. Cyprysowej w zaplecze techniczne i socjalne 75 000 zł 31
387

Mikuszowice Śląskie, budżet 75 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Multimedialna szkoła 75 000 zł 325
2 Miejsca parkingowe dla osiedla 75 000 zł 212
3 Budowa boiska do koszykówki, stół do ping-ponga i stół do szachów 75 000 zł 130
667

Piastowskie, budżet 75 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Budowa miejsc postojowych w tym dla osób niepełnosprawnych w rejonie budynku przy ul. Piastowskiej 88 na osiedlu Piastowskim 74 500 zł 130
2 Poprawa bezpieczeństwa dzieci korzystających z boiska na osiedlu Piastowskim poprzez wykonanie nowego ogrodzenia 40 000 zł 71
201

Polskich Skrzydeł, budżet 75 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Park Lotniczy - rozbudowa i doinwestowanie 75 000 zł 0
0

Słoneczne, budżet 75 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 "Zagospodarowanie przestrzeni aktywności fizycznej" - montaż wybranych urządzeń siłowni plenerowej oraz elementów parku typu street workout 75 000 zł 0
0

Stare Bielsko, budżet 75 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w sprzęt ratowniczy i ochrony osobistej strażaka - ratownika 75 000 zł 658
2 Przebudowa ogrodzenia i ścieżek na terenie Przedszkola nr 23 Pod Grodziskiem wraz z doposażeniem ogrodu przedszkolnego w urządzenia ogrodowe 75 000 zł 98
3 Multimedialne Centrum Edukacyjne dla Starego Bielska 74 250 zł 70
826

Straconka, budżet 75 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Doposażenie OSP w Bielsku-Białej Straconce w sprzęt i środki ochrony osobistej strażaka do prowadzenia działań ratowniczych i usuwania skutków klęsk żywiołowych 75 000 zł 1 292
2 Multimedialne Centrum Edukacyjne Straconka 74 250 zł 127
1419

Środmieście - Bielsko, budżet 75 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Uporządkowanie traktu: Plac Smolki, Plac Fabryczny, Plac Bolka i Lolka 75 000 zł 0
0

Wapienica, budżet 75 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Mini boisko wielofunkcyjne Wapienica - Międzyrzecka, obok powstającego Fit-Parku przy ul. Międzyrzeckiej 75 000 zł 177
2 Oświetlenie, monitoring, sanitariaty i stojaki na rowery na "Manhattanie". 75 000 zł 117
3 Remont nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Twórczej w Bielsku-Białej 75 000 zł 57
351

Wojska Polskiego, budżet 75 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Osiedlowy Klub Seniora 75 000 zł 389
2 "Bezpieczna szkoła - bezpieczne boisko" 75 000 zł 271
3 Bajkowy plac zabaw 75 000 zł 195
4 Wykonanie nowego chodnika do Szkoły Podstawowej nr 1 wzdłuż ul. Dywizji Kościuszkowskiej 35 000 zł 40
895

Złote Łany, budżet 75 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Parking dla rodziców dzieci niepełnosprawnych przy Przedszkolu Integracyjnym nr 2 na Złotych Łanach 75 000 zł 1 102
2 Parking poniżej Szkoły Podstawowej nr 20 na osiedlu Złote Łany 75 000 zł 414
1516

Suma niewykorzystanych środków: 25 450 zł + 75 000 zł (środki z jednego osiedla, w którym nie zgłoszono żadnego projektu w edycji B.O. 2017) = 100 450 zł

Środki niewykorzystane w budżecie osiedlowym zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej zasilą budżet projektów ogólnomiejskich.

Projekty ogólnomiejskie, budżet 1 500 000zł + 100 450zł* = 1 600 450zł

* Kwota niewykorzystanych środków na projekty o charakterze lokalnym, zwiększająca pulę środków na realizację projektów ogólnomiejskich.

W tej części budżetu realizowane są projekty o charakterze ogólnomiejskim, dedykowane wszystkim mieszkańcom miasta.

Oddane głosy:

Rodzaj głosów Głosy ważne
Internetowe 8 190
Rodzaj głosówGłosy ważne
Bezpośrednie18 410
W sumie:26 600

Wyniki poszczególnych projektów ogólnomiejskich

Miejsce Nazwa projektu Koszt / kwalifikacja Głosy ważne
1 Amfiteatr w Lipniku - leśne miejsce odpoczynku i zabawy 500 000 zł 6 412
2 Multimedialne Centrum Edukacyjne (SP nr 1, 4, 9, 28, 31, 32, 33, ZSPG nr 1) 499 800 zł 4 844
3 "Szybowcem po Niebie" - zakup szybowca do szkolenia lotniczego młodzieży 499 000 zł 3 321
4 Ścieżka sportowo-rekreacyjna wzdłuż rzeki Białej w Komorowicach Śląskich 500 000 zł 2 167
5 Górskie Ścieżki Rowerowe "Endurotrails - Bielsko-Biała" 500 000 zł 1 922
6 Całodobowa opieka weterynaryjna dla zwierząt w Bielsku-Białej 295 600 zł 1 439
7 Wybieg dla psów przy Parku Włókniarzy 94 000 zł 911
8 Plac zabaw, siłownia na wolnym powietrzu oraz elementy Street workout parku - to część przyszłego Parku Rekreacyjno-Wypoczynkowego pomiędzy Osiedlami: Wojska Polskiego i Kopernika 500 000 zł 792
9 [nowy] Park Strzygowskiego 500 000 zł 683
10 Mobilny punkt poradnictwa dla osób z niepełnosprawnością 212 800 zł 644
11 Lotniczy Plac Zabaw na lotnisku Aleksandrowice 190 000 zł 633
12 Zagospodarowanie sąsiedzkiej przestrzeni integracyjnej - wykonanie alejki, montaż infrastruktury parkowej i budowa placu zabaw 150 000 zł 443
13 Rok w Ogrodzie - warsztaty dla przedszkolaków w ogrodzie Przedszkola nr 14 wraz z modernizacją zagospodarowania terenu 100 000 zł 396
14 Remont - przebudowa drogi wewnętrznej - boczna W. Stwosza - biegnącej na tyłach budynku Piastowska 46 i dookoła Piastowska 44 aż do bloku Piastowska 42-na odcinkach stanowiących własność Miasta, obejmujący wykonanie odwodnienia i zatoki parkingowej (...) 474 000 zł 360
15 Wzgórze Trzy Lipki - sport i wypoczynek 60 000 zł 256
16 Remont dróg dojazdowych oraz chodników przy ul. Księcia Przemysława oraz Piastów Śląskich 480 000 zł 249
17 Przedszkole publiczne 357 000 zł 240
18 "Więcej ruchu mały zuchu" - zakup i montaż integracyjnego zestawu sprawnościowego dla Przedszkola Integracyjnego nr 1. Projekt z zakresu kształtowania sprawności fizycznej adresowany do całej społeczności Przedszkola Integracyjnego nr 1 60 000 zł 216
19 Multimedialne Centrum Edukacyjne (SP nr 20) 74 250 zł 192
20 Aktywnie i rekreacyjnie w Podkowie 70 000 zł 160
21 Mały Kucharz 37 500 zł 137
22 Dostosowanie przestrzeni "sky-room" na Stadionie Miejskim na cele społeczności Bielska-Białej 500 000 zł 76
23 Naprawmy To - Bielsko-Biała 31 572 zł 70
24 Europejskie Wyzwanie Rowerowe - Bielsko-Biała 2017 8 808 zł 37

Suma wszystkich nieważnych głosów na projekty osiedlowe i ogólnomiejskie: 1 802

Suma niewykorzystanych środków: 7 650 zł

Aktualności

PoWtŚrCzPtSoNd
010203040506
07080910111213
14 151617181920
21222324252627
282930