Rada Miejska podjęła uchwałę ws. Budżetu Obywatelskiego na rok 2018

Budżet Obywatelski na rok 2018

22 marca 2017

Podczas ostatniej sesji Rada Miejska przyjęła uchwałę wprowadzającą zmiany dotyczące Budżetu Obywatelskiego (Partycypacyjnego) Bielska-Białej na 2018 rok.

Uchwała Nr XXVII/504/2017 z dnia 21 marca 2018 r. uwzględnia szereg postulatów zgłoszonych zarówno w trakcie dotychczasowych edycji budżetu partycypacyjnego jak i podczas spotkań z mieszkańcami, radnymi Rady Miejskiej, przedstawicielami Rad Osiedli oraz organizacjami pozarządowymi. Dzięki prowadzonym konsultacjom Gmina Bielsko-Biała ma możliwość corocznego zapoznania się z preferencjami i oczekiwaniami mieszkańców, jak również podniesienia swoich zdolności w zakresie organizowania dialogu z mieszkańcami.

W stosunku do uregulowań obowiązujących w poprzedniej edycji Budżetu Partycypacyjnego, uchwała przewiduje następujące zmiany:

  1. zwiększenie kwoty środków na poszczególne Osiedle z 75.000 zł do 100.000 zł, co w konsekwencji prowadzi do zwiększenia ogólnej puli środków na projekty o charakterze lokalnym do 3.000.000,00 zł (tj. łącznie o 750.000,00 zł), a całej kwoty przeznaczonej na realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego (Partycypacyjnego) z 3.750.000,00 zł do 4.500.000,00 zł.
  2. zwiększenie puli środków do wykorzystania na pokrycie kosztów utrzymania i remontów już zrealizowanych zadań w ramach poprzednich edycji Budżetu Obywatelskiego, o środki pozostałe w przypadku gdy w danym Osiedlu nie zostanie zgłoszony żaden projekt, zgłoszone projekty nie wyczerpują kwoty 100.000 zł lub też w przypadku gdy w wyniku weryfikacji projektów w danym Osiedlu pozostały niewykorzystane środki - dotychczas takie środki zwiększały pulę środków na projekty ogólnomiejskie. Utrzymana została jednocześnie zasada, że w przypadku nierozdysponowania wszystkich środków finansowych przewidzianych na realizację zwycięskich zadań lokalnych i ogólnomiejskich, środki te pozostają w dyspozycji Prezydenta Miasta, który może przeznaczyć je na realizację innych zadań, a w szczególności na koszty utrzymania i remontów już zrealizowanych zadań w ramach poprzednich edycji Budżetu Obywatelskiego.
  3. doprecyzowanie regulacji dotyczącej zadań, które nie mogą być realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego, w tym mających charakter tzw. projektów autorskich.
  4. wprowadzenie zasady, że każdy uprawniony mieszkaniec Miasta Bielska-Białej może głosować na jeden dowolnie przez siebie wybrany projekt osiedlowy z puli wszystkich projektów osiedlowych zgłoszonych w całym mieście, a nie tylko w Osiedlu, w którym zamieszkuje oraz na jeden projekt ogólnomiejski,
  5. doprecyzowanie dotychczasowej regulacji dotyczącej współpracy wydziału/miejskiej jednostki organizacyjnej realizującej projekt z autorem projektu i właściwą Radą Osiedla, w szczególności w zakresie rozpatrywania zgłaszanych uwag i wniosków na etapie przygotowania i realizacji, wyznaczania dla każdego zadania tzw. opiekuna projektu, większej współpracy z organizacjami pozarządowymi, zawiadamiania autora projektu o terminie odbioru zrealizowanego zadania oraz występowania do autora projektu o opinię w sprawie realizacji projektu.

Szczegółowy harmonogram B.O. na rok 2018, zawierający m.in. terminy składania wniosków, oceny formalnej i merytorycznej oraz termin głosowania na pozytywnie zweryfikowane projekty zostaną określone Zarządzeniem Prezydenta Miasta. O szczegółach będziemy na bieżąco informować na stronie www.obywatelskibb.pl oraz na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego Bielska-Białej pod adresem www.um.bielsko.pl.

Aktualności

PoWtŚrCzPtSoNd
0102030405
06070809101112
13141516171819
202122 23242526
2728293031