Ruszyła piąta edycja Budżetu Obywatelskiego na rok 2018

4 kwietnia 2017

Piąta już odsłona Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 uwzględnia - jak to miało miejsce we wcześniejszych edycjach - doświadczenia lat ubiegłych, zawiera regulacje już sprawdzone i docenione przez uczestników procesu partycypacyjnego oraz nowe rozwiązania wynikające z uwag artykułowanych przez: mieszkańców, radnych Rady Miejskiej, organizacje pozarządowe oraz przedstawicieli rad osiedli podczas wspólnych spotkań lub kontaktu z przedstawicielami Urzędu Miasta.

Poniżej publikujemy zarządzenia Prezydenta Miasta zawierające m.in. harmonogram Budżetu Obywatelskiego oraz wykaz Punków Konsultacyjnych.

O najważniejszych zmianach dotyczących funkcjonowania piątej edycji Budżetu Obywatelskiego, wprowadzonych przez nową Uchwałę, informowaliśmy we wcześniejszej Aktualności.

Przypominamy najważniejsze zmiany:

  1. zwiększenie kwoty środków na poszczególne Osiedle z 75.000 zł do 100.000 zł, co w konsekwencji prowadzi do zwiększenia ogólnej puli środków na projekty o charakterze lokalnym do 3.000.000,00 zł, a całej kwoty przeznaczonej na realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego (Partycypacyjnego) z 3.750.000,00 zł do 4.500.000,00 zł.
  2. zwiększenie puli środków do wykorzystania na pokrycie kosztów utrzymania i remontów już zrealizowanych zadań w ramach poprzednich edycji Budżetu Obywatelskiego, o środki pozostałe w przypadku, gdy w danym Osiedlu nie zostanie zgłoszony żaden projekt, zgłoszone projekty nie wyczerpują kwoty 100.000 zł lub też w przypadku gdy w wyniku weryfikacji projektów w danym Osiedlu pozostały niewykorzystane środki - dotychczas takie środki zwiększały pulę środków na projekty ogólnomiejskie.
  3. doprecyzowanie regulacji dotyczącej zadań, które nie mogą być realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego,
  4. wprowadzenie zasady, że każdy uprawniony mieszkaniec Miasta Bielska-Białej może głosować na jeden dowolnie przez siebie wybrany projekt osiedlowy z puli wszystkich projektów osiedlowych zgłoszonych w całym mieście, a nie tylko w Osiedlu, w którym zamieszkuje oraz na jeden projekt ogólnomiejski,
  5. doprecyzowanie dotychczasowej regulacji dotyczącej współpracy wydziału/miejskiej jednostki organizacyjnej realizującej projekt z autorem projektu i właściwą Radą Osiedla, w szczególności w zakresie rozpatrywania zgłaszanych uwag i wniosków na etapie przygotowania i realizacji, wyznaczania dla każdego zadania tzw. opiekuna projektu, większej współpracy z organizacjami pozarządowymizawiadamiania autora projektu o terminie odbioru zrealizowanego zadania oraz występowania do autora projektu o opinię w sprawie realizacji projektu.

Zarządzenia Prezydenta Miasta zawierające harmonogram Budżetu Obywatelskiego oraz wykaz Punktów Konsultacyjnych:

  • zarządzenie Nr ON.0050.2110.2017.RM z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie realizacji zadań w zakresie Budżetu Obyweatelskiego (Partycypacyjnego) wynikających z postanowień uchwały Nr XXVII/504/2017 ERady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 marca 2017 roku, które powołuje Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego (Partycypacyjnego), określa poszczególne etapy procesu partycypacyjnego, a ponadto zawiera szczegółowy harmonogram procesu Budżetu Obywatelskiego w roku 2017
  • zarządzenie Nr ON.0050.2111.2017.RM z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia Punktów Konsultacyjnych oraz ustalenia dni i godzin ich funkcjonowania oraz wyznaczenia koordynatorów obsługi Punktów Konsultacyjnych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego (Partycypacyjnego) na 2018 rok.

Aktualności

PoWtŚrCzPtSoNd
0102
0304 0506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930