Głosowanie na projekty

Termin głosowania na projekty

Wszystkie projekty ogólnomiejskie i osiedlowe, które pozytywnie przeszły pełną weryfikację, biorą udział w głosowaniu, które potrwa od 21 października 2016 r. do 28 października 2016 r.

Głosować można na dwa sposoby:

  • osobiście w wyznaczonych punktach głosowania, które zostaną określone odrębnym zarządzeniem Prezydenta Miasta lub
  • elektronicznie za pomocą specjalnie przygotowanego interfejsu na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego 2017.

Na ile i jakie projekty mogę zagłosować

Każdy mieszkaniec Bielska-Białej, który ukończył 16 rok życia, może wyrazić swoje poparcie poprzez zagłosowanie na jeden projekt ogólnomiejski i jeden projekt lokalny (osiedlowy), przy czym poparcie dla projektu osiedlowego (lokalnego) może wyrazić jedynie mieszkaniec Osiedla, którego projekt dotyczy.

W głosowaniu mogą brać udział mieszkańcy miasta Bielska-Białej, którzy ukończyli 16 lat, poprzez:

  • wypełnienie kart do głosowania w punktach głosowania lub przekazanie kart do głosowania do wyznaczonych punktów głosowania, których lista zostanie opublikowana w odrębnym ogłoszeniu,
  • wypełnienie kart interaktywnych do głosowania przez Internet, dostępnych w okresie głosowania na stronie Budżetu Obywatelskiego 2017 pod adresem internetowym http://www.obywatelskibb.pl (wejście przez zakładkę "Głosowanie")