Zgłaszanie projektów

Przyjmowanie projektów

Z dniem 9 maja 2016 r. rozpoczyna się przyjmowanie formularzy z propozycjami projektów ogólnomiejskich i lokalnych (osiedlowych) w ramach Budżetu Obywatelskiego (Partycypacyjnego) na 2017 rok, które potrwa do dnia 1 lipca 2016 r. Formularze w wersji papierowej wraz z załącznikami, do zgłaszania propozycji projektów do Budżetu Obywatleskiego 2017, będą dostępne poza stroną internetową, także w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej:

  • w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego przy Pl. Ratuszowym 6,
  • w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej przy Pl. Opatrzności Bożej 18 (w czasie dyżurów Punktu Konsultacyjnego),
  • w Biurze Rady Miejskiej przy Pl. Ratuszowym 1, pok. 48 (przez cały okres składania) i pok. 55 (tylko w czasie dyżurów Punktu Konsultacyjnego)

Formularze zgłoszenie propozycji projektu

Formularze w wersji papierowej będą dostępne w ww. miejscach w godzinach pracy Urzędu Miejskiego lub godzinach dyżuru Punktu Konsultacyjnego. Natomiast formularze w wersji elektronicznej wraz z załącznikami są już dostępne do pobrania na stronie Budżetu Obywatelskiego oraz na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego.

Zakres konsultacji społecznych

Zakres konsultacji społecznych z mieszkańcami Bielska-Białej jest ograniczony do propozycji zadań możliwych do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego, należących do kompetencji gminy albo powiatu. W przypadku zadań, które wymagają lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić teren, na którym gmina może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na te zadania.

Wykaz ulic

Poniżej publikujemy wykaz ulic wchodzących w skład danego Osiedla, co będzie szczególnie pomocne zarówno w fazie składania projektów lokalnych (osiedlowych) jak i w fazie późniejszego głosowania na projekty. Wykaz ten jest dostępny także na stronie Urzędu Miejskiego w zakładce Rada Miejska - Jednostki pomocnicze Gminy. Przypominamy, że w bieżącej edycji Budżetu Obywatelskiego propozycję projektu ogólnomiejskiego może zgłosić mieszkaniec Bielska-Białej, który ukończył 16 rok życia, a propozycję projektu lokalnego (osiedlowego) mieszkaniec danego Osiedla, który ukończył 16 rok życia.