Projekty ogólnomiejskie (24)

W tej części budżetu realizowane są projekty o charakterze ogólnomiejskim, dedykowane wszystkim mieszkańcom miasta.

Szybowcem po Niebie - zakup szybowca do szkolenia lotniczego młodzieży

OBB003 • 499 000 zł "Szybowcem po Niebie" - zakup szybowca do szkolenia lotniczego młodzieży

Projekt „Szybowcem po Niebie” czyli zakup szybowca do szkolenia lotniczego młodzieży jest kontynuacją zwycięskiego projektu „Windą do Nieba” – zakupu wyciągarki szybowcowej do szkolenia młodzieży w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2016. Miasto Bielsko-Biała posiada ogromne lotnicze tradycje, nasze lotnisko powstało w latach1934-1936. W bielskich zakładach szybowcowych stworzono ponad 60 konstrukcji lotniczych, a szkolenia lotnicze mają w naszym mieście blisko 80 lat tradycji. Jako mieszkańcy i członkowie Aeroklubu Bielsko Bialskiego, obecnie staramy się o pozyskanie środków na zakup nowoczesnego uniwersalnego dwuosobowego szybowca takiego jak na przykład produkowany w Bielsku-Białej SZD-54 PERKOZ, a zaprojektowanego przez konstruktorów wywodzących się ze słynnych Szybowcowych Zakładów Doświadczalnych. Szybowiec ten idealnie wpisuje się do szkolenia podstawowego i zaawansowanego, pierwszych samodzielnych lotów, nauki termiki, przelotów, lotów rekreacyjnych (w tym dla osób niepełnosprawnych) oraz wyczynowych, nauki i treningu w akrobacji wyższej / wyczynowej. Ponadto projekt obejmuje zakup przyczepy transportowej oraz dwóch spadochronów do skoków treningowych. Obecnie do szkolenia podstawowego wykorzystywane są dwumiejscowe szybowce: SZD-9 Bocian (konstrukcji drewnianej) i SZD-50-3 Puchacz (konstrukcji laminatowej) wyprodukowane w II połowie lat 70, stanowiąc spuściznę po słynnych Bielskich Zakładach Szybowcowych. Zakup nowoczesnego szybowca umożliwi bezpieczne i w oparciu o nowoczesną technologię szkolenie szerszemu gronu mieszkańców miasta Bielska-Białej, a w szczególności młodzieży, zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa.

Lotniczy Plac Zabaw na lotnisku Aleksandrowice

OBB004 • 190 000 zł Lotniczy Plac Zabaw na lotnisku Aleksandrowice

Celem projektu jest zbudowanie placu zabaw dla dzieci o tematyce lotniczej na jednym z najpiękniej położonych lotnisk w Polsce w Bielsko – Bialskich Aleksandrowicach. Plac zabaw ma przybrać formę edukacyjną, dzięki czemu nasze pociechy aktywnie i pożytecznie będą mogły spędzać czas na lotnisku. Chcemy aby przez ten projekt lotnisko stało się jeszcze bardziej przyjazne dla mieszkańców Bielska – Białej i okolic, a jednocześnie promować nasze miasto oryginalnym placem zabaw umiejscowionym na jednym z najpiękniej położonych lotnisk w Polsce. Formuła placu ma nawiązywać do jego lokalizacji, czyli na placu mają znaleźć się takie elementy jak: kiwak helikopter, kiwak samolot, huśtawka gniazdo bociana, ławka samolot, wieża kontroli lotów ze zjeżdżalnią, tablica rysunkowa i mała architektura (ławki, kosze na śmieci). Największe urządzenie ma stanowić samolot oraz helikopter, wyposażony w elementy sprawnościowe, drabinki, rurę strażacką, siatki, zjeżdżalnię czy śmigło, które dzieci mogą rozkręcić korbką znajdującą się wewnątrz samolotu. Wśród wymienionych elementów odnajdą się więc zarówno starsze dzieci jak i najmłodsi. Uatrakcyjnijmy więc jedno z naszych ulubionych miejsc rekreacyjnych z myślą o nas i naszych pociechach, pomóżmy rozwijać wyobraźnie naszym dzieciom, pomóżmy rozwinąć naszemu miastu skrzydła i dajmy powód do satysfakcji mieszkańcom Bielska - Białej.

OBB008 • 295 600 zł Całodobowa opieka weterynaryjna dla zwierząt w Bielsku-Białej

Celem projektu jest zapewnienie całodobowej, bezpłatnej opieki weterynaryjnej dla poszkodowanych wypadkach losowych i komunikacyjnych bezpańskich zwierząt takich jak psy i koty oraz dzikich sarny, jeże, bociany, łabędzie itp). Z uwagi na fakt, że lekarze weterynarii zatrudnieni w Schronisku Dla Bezdomnych Zwierząt pracują w godzinach od 8.00-14.00, to poza wymienionymi godzinami tj od. 14.00-.00 znalezione przez mieszkańców Bielska-Białej i zabrane przez Schronisko poszkodowane, ranne cierpiące zwierzęta muszą uzyskać pomoc lekarza weterynarii. Projekt Budżetu Obywatelskiego zapewnia pomoc w ramach zadań projektu „Całodobowa  opieka  weterynaryjna  dla  zwierząt", który by realizowany w latach 2014 i 2015. Całodobowa opieka weterynaryjna ma opierać się na ścisłej współpracy Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt z biorącymi udział w projekcie doświadczonymi placówkami - Przychodnia Weterynaryjną i Rehabilitacyjnym Ośrodkiem dla Dzikich Zwierząt, mającymi doświadczenie w realizowaniu takich zadań w latach ubiegłych. Schronisko zabiera z terenu Bielska-Białej poszkodowane w wypadkach zwierzęta i przekazuje je w godzinach od 8.00-14.00 do gabinetu schroniskowego, natomiast poza wymienionymi godzinami, zawozi do Zakładu Leczniczego dla Zwierząt. Zakład Leczniczy dla Zwierząt wykonuje czynności ratujące życie, dokonuje diagnostyki, wykonuje niezbędne zabiegi chirurgiczne w zależności od stanu pacjenta. Podstawowy Człon przedsięwzięcia stanowi Miejskie Schronisko dla Zwierząt w Bielsku-Białej, które jest odpowiedzialne za przewóz rannego zwierzęcia, dobór odpowiedniej placówki, system  monitorowania informacji współpracę z wybranymi placówkami posiadającymi doświadczenie w ratowaniu zwierząt, z którym współpracowało w latach ubiegłych i mobilność przy przewozie rannych zwierząt. Przychodnia Weterynaryjna Medvet Plus Wojciech Toczek oraz Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Mysikrólik są placówkami - odnogami sprawującymi czynności ratujące życie i zdrowie poszkodowanym w wypadkach losowych i komunikacyjnych zwierzętom

OBB010 • 100 000 zł Rok w Ogrodzie - warsztaty dla przedszkolaków w ogrodzie Przedszkola nr 14 wraz z modernizacją zagospodarowania terenu

Pragniemy stworzyć część warsztatową inspirowaną wersem z piosenki dziecięcej : „WESOŁO JESIENIĄ NA GRZĄDKACH W OGRÓDKU...”(1), wyposażoną w drewniane skrzynie z ziemią do uprawy warzyw, gdzie dzieci będą miały wiosną możliwość posiać ziarna, zobaczyć jak wschodzą młode roślinki, latem je pielęgnować a jesienią zebrać plony. Poza tym stworzymy PRZEDSZKOLE PRZETRWANIA (2), w którym dzieci będą mogły wykazać się sprawnością fizyczną i trochę wyszaleć w labiryncie z żywej wikliny czy też przejść tor przeszkód zbudowany z drewnianych pni, ułożonych w różnych kombinacjach. Wygospodarujemy także kącik małego artysty (3), który przekona się, że wykorzystując trawy, gałązki, kwiatki można stworzyć coś pięknego. Oprócz tej części, która jest bardziej „dla ducha...” chcemy stworzyć coś także dla umysłu czyli: przeplatanki linowe (pionowe ścianki drewniane z otworami i grubymi linami) – rozwijające chęć współpracy między dziećmi, tablicę kredową, ścianę do malowania farbami, stoliczki do gier i zajęć plastycznych – stoliczki mogą powstać na pniach jakie pozostały po ścięciu drzew. NASZE ZMYSŁY TO NIE TYLKO WZROK (4) – chcemy stworzyć „ścieżkę bosej stopy” gdzie dzieci, którym często zabraniamy chodzić na bosaka, mogą sprawdzić jak chodzi się po piasku, żwirze, betonie, drewnie i że stopy są bardzo wrażliwe na bodźce zewnętrzne. Aby zimą nasz ogród tętnił życiem proponujemy stworzenie niewielkiej ale własnej górki i … Z GÓRKI NA PAZURKI !!! (5). Nowe elementy wyposażenia naszego ogrodu będą wymagały także modernizacji układu ścieżek i placyków do nauki i zabawy.

OBB017 • 500 000 zł Plac zabaw, siłownia na wolnym powietrzu oraz elementy Street workout parku - to część przyszłego Parku Rekreacyjno-Wypoczynkowego pomiędzy Osiedlami: Wojska Polskiego i Kopernika

Projekt ten ma być kolejną częścią składową przyszłego Parku Rekreacyjno – Wypoczynkowego usytuowanego pomiędzy Osiedlami : Wojska Polskiego i Kopernika a powinien służyć mieszkańcom wszystkich sąsiadujących osiedli zgrupowanych w tej części miasta. W skład tej części projektu powinien wejść przede wszystkim plac zabaw dla dzieci, siłownia plenerowa dla dorosłych oraz elementy street workout parku dla młodzieży czyli jest to miejsce na aktywność dla każdego. Plac zabaw powinien być wyposażony w różnorodne sprzęty zabawowe tak by mogły z niego korzystać dzieci o różnej ruchliwości i w różnym wieku. Wśród urządzeń siłowni zewnętrznej powinny się znaleźć między innymi takie urządzenia jak : wioślarz, motyl, motyl w rewersie, oraz urządzenia zintegrowane: wyciąg górny i wyciskanie; wahadło, biegacz, twister itp. W skład zestawu street workout parku mogły by wejść między innymi: drążek progresywny, poręcze równoległe i drążki poprzeczne zamontowane na różnych wysokościach, drabinki pionowa i poprzeczna, ławka skośna, lina do podciągu oraz kółka długie i wspornik do rozciągania. Całość powinna być usytuowana na bezpiecznym podłożu (np. wyłożonym płytami perforowanymi lub wysypane żwirem rzecznym o frakcji 2-8 mm ).Ponadto, w ramach projektu należy wykonać alejki, którymi będzie można dojść do poszczególnych obiektów od strony ul. Stawowej.

OBB029 • 499 800 zł Multimedialne Centrum Edukacyjne (SP nr 1, 4, 9, 28, 31, 32, 33, ZSPG nr 1)

"Multimedialne Centrum Edukacyjne" to projekt, który docelowo ma podnieść możliwości edukacyjne w mieście w zakresie informatyki. Projekt obejmować będzie stworzenie nowoczesnych klasopracowni informatycznych na terenie ośmiu szkół z miasta Bielska-Białej (Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 28, Szkoła Podstawowa nr 31, Szkoła Podstawowa Nr 32, Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 33, Szkoła Podstawowa Nr 9, Zespól Szkól Podstawowo-Gimnazjalnych nr 1 w Bielsku-Białej), wyposażonych w nowy sprzęt komputerowy, zestawy robotów i pomocy dydaktycznych. Projekt zakłada przeprowadzenie darmowych zajęć i warsztatów: 800 godzin lekcyjnych ciekawych i ekscytujących zajęć z wykorzystaniem robotów i nowoczesnych technik edukacyjnych dla dzieci; 160 godzin zajęć wprowadzających w cyfrowy świat dla osób dorosłych i seniorów; 160 godzin zajęć warsztatowych dla nauczycieli, celem stałego podniesienia jakości kształcenia w dziedzinie informatyki. 1. Zajęcia i warsztaty dla dzieci. Zajęcia przeprowadzone muszą być w godzinach dogodnych dla danej grupy wiekowej. W czasie gdy sala nie jest obłożona zajęciami - tj. godzinach dostępności sali - wyznaczonych przez dyrekcję szkoły. Osoba prowadząca zajęcia musi posiadać wykształcenie pedagogiczne oraz posiadać pełnię praw do prowadzenia zajęć, zgodnie z art. 10 Karty Nauczyciela. Posiadać również musi niezbędne kwalifikacje do prowadzenia zajęć z komputerami dla danej grupy wiekowej. Zajęcia powinny odbywać się bezpośrednio przed lub po lekcjach by wykluczyć problem opieki dzieci w czasie przerwy pomiędzy zajęciami. 2. Zajęcia dla dorosłych i seniorów. Zajęcia muszą być przeprowadzone w godzinach pozalekcyjnych, (w czasie gdy sala nie jest obłożona zajęciami - tj. godzinach dostępności sali - wyznaczonych przez dyrekcję szkoły). 3. Zajęcia szkoleniowe dla nauczycieli. Zajęcia szkoleniowe muszą być przeprowadzone w dogodnym terminie dla grupy nauczycieli niekoniecznie w budynku szkoły, natomiast na terenie miasta Bielsko-Biała. W trosce o wysoką jakość kształcenia osoba prowadząca szkolenie musi posiadać stopień doktora w dziedzinie pedagogiki lub informatyki oraz prowadzić czynnie zajęcia na uczelni wyższej z zakresu przedmiotów informatycznych. Zakres zajęć obejmować będzie wykorzystanie zakupionych pomocy dydaktycznych w procesie nauczania dzieci. Zestawy dydaktyczne dla dzieci: W związku z bardzo bogatą ofertą na rynku w zakresie zestawów robotów i pomocy dydaktycznych do nauki programowania, algorytmiki, logiki, matematyki wymaga się w trosce o jakość kształcenia, aby pomoc dydaktyczna była dostosowana do wieku danej grupy wiekowej w szczególności dla grup: - 1-3 klasy szkoły podstawowej posiadała możliwość kształcenia w zakresie:  funkcje programowania algorytmicznego w oparciu o pseudokod; funkcje kierowania i planowania ruchu obiektem (pionkiem) w oparciu o pseudokod; funkcje elementów podstaw programowania strukturalnego;  funkcje układu Kartezjańskiego:  funkcje wykonywania działań matematycznych w zakresie podstawowych znaków arytmetycznych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie);  funkcje budowania i poznawania własności podstawowych figur geometrycznych w przestrzeni dwuwymiarowej i trójwymiarowej; funkcje poznawania podstawowych palet kolorów (RGB);  funkcja gier sytuacyjnych wynikających np. z losowości przebiegu zdarzeń; funkcje arkusza kalkulacyjnego. -    4-6 klasy szkoły podstawowej: możliwość sterowania za pomocą kolorów (np. kredek, flamastrów); możliwość programowania w sposób blokowy, w języku SCRATCH lub w sposób jak najbardziej zbliżony do tego języka (np. SCRATCH-junior, Blockly); robot ma umożliwiać programowanie z wykorzystaniem warunków logicznych, pętli, zmiennych i  funkcji: możliwość prostego programowania w zakresie podstawowych kolorów RGB; możliwość sterowania ruchami (przemieszczaniem się); robot powinien być odporny na wstrząsy i upadki; -     dzieci zdolne i gimnazjum: możliwość programowania w sposób blokowy, w języku SCRATCH; możliwość programowania w języku obiektowym (np. C++, Java, Javascript); kompatybilność z otwartą platformą Arduino; możliwość rozbudowy o dodatkowe elementy i czujniki; możliwość programowania w zakresie kolorów RGB; możliwość sterowania ruchami (przemieszczaniem się); możliwość sterowania dźwiękiem; czujnik odległości.

Projekty