[nowy] Park Strzygowskiego

Identyfikator: OBB028. Złożone w kategorii: Projekty ogólnomiejskie przez Sabina Cul.

[nowy] Park Strzygowskiego, fot. 1

[nowy] Park Strzygowskiego, fot. 1

[nowy] Park Strzygowskiego, fot. 2

[nowy] Park Strzygowskiego, fot. 2

[nowy] Park Strzygowskiego, fot. 3

[nowy] Park Strzygowskiego, fot. 3

[nowy] Park Strzygowskiego, fot. 5

[nowy] Park Strzygowskiego, fot. 5

Streszczenie projektu

Projekt [nowy] Park Strzygowskiego zakłada szeroko pojętą rewitalizację starego Parku Strzygowskiego w Bielsku - Białej, zlokalizowanego nad rzeką Białą między ul. Bobrową a dopływem potoku Straconka do Białej. Teren parku jest aktualnie mocno zaniedbany, jego rewitalizacja ma na celu przywrócenie dawnej świetności, tych ważnych dla miasta terenów zielonych.

Koncepcja odnowy obszaru parku zakłada:

 • przebudowę istniejącej ścieżki na oświetloną aleję pieszo-rowerową pokrytą asfaltem barwionym o długości 350m wraz z małą architekturą - ławkami, koszami na śmieci i stojakami rowerowymi;
 • budowę oświetlonej ścieżki biegowo-rolkowej o długości 400m, pokrytej asfaltem barwionym, z dwoma pętlami i elementami małej architektury;
 • budowę wybiegu dla psów o powierzchni 300m2 z ogrodzeniem, bramką, ławkami, koszami na śmieci i regulaminem;
 • oczyszczenie terenu z dziko rosnących drzew, krzewów, samosiewek (w tym prace porządkowe: wygrabienie i wykoszenie).
  Starannie przemyślane funkcje sportowo-rekreacyjne urozmaicą walory przyrodnicze tego miejsca, pozwolą na aktywny wypoczynek, dzięki czemu miasto zyska nową, wyjątkową przestrzeń. Dzięki tym działaniom już w przyszłym roku Park Strzygowskiego stanie się [nowym] przyjaznym dla mieszkańców Bielska-Białej miejscem.

Opis projektu

Człowiek i przyroda - dwa elementy, które od zawsze funkcjonowały w symbiozie. Niestety coraz częściej zapominamy o elementach świata ożywionego, nie dbamy o nie i nie korzystamy z dobrodziejstw, które nam oferuje. Szczególnie często to zjawisko występuje na terenach miejskich, gdzie niezbędna do życia infrastruktura przysłania nam piękno przyrody. Dlatego projekt [nowy] Park Strzygowskiego ma pokazać wszystkim mieszkańcom Bielska-Białej jak w ciekawy sposób można dbać o przyrodę, uczyć ekologii oraz łączyć funkcje rekreacyjne z dbałością o środowisko naturalne.

[nowy] Park Strzygowskiego zakłada szeroko pojętą rewitalizację starego Parku Strzygowskiego, zlokalizowanego nad rzeką Białą między ul. Bobrową, a dopływem potoku Straconka do Białej, wzdłuż ulicy Partyzantów.

Teren ten jest obecnie mocno zaniedbany, porośnięty samosiewami, krzakami, pełen konarów i gałęzi. Dodatkowo brak oświetlenia sprawia, że po zmroku spacery leśnymi alejkami stają się bardzo niebezpieczne.

Nasza inicjatywa ma na celu przywrócenie temu terenowi dawnej świetności. Chcemy stworzyć miejsce, gdzie wśród miejskiego gwaru będzie można odpocząć na łonie natury, wśród starych drzew, szumu wody i śpiewu ptaków. W trosce o potrzeby mieszkańców Bielska-Białej postanowiliśmy wzbogacić teren dawnego Parku Strzygowskiego o elementy rekreacyjno-sportowe.

Projekt pod nazwą [nowy] Park Strzygowskiego obejmuje:

 • oczyszczenie terenu z dziko rosnących drzew, krzewów, samosiewek; w tym prace
  związane z koszeniem i grabieniem;
 • przebudowę istniejącej ścieżki na oświetloną alejkę pieszo-rowerową wraz z małą
  architekturą;
 • budowę oświetlonej ścieżki biegowo-rolkowej z dwoma pętlami;
 • budowę wybiegu dla psów.

ALEJA PIESZO-ROWEROWA

Na bazie istniejącej, utwardzonej alei biegnącej przez cały park, planowane jest utworzenie nowoczesnej trasy pieszo-rowerowej. Aleja zostanie podzielona na część dla spacerujących oraz ścieżkę dla cyklistów (wytyczono tam już czarny szlak rowerowy). Na długości 350m położony zostanie chodnik z asfaltu barwionego. Aleja zostanie doświetlona 35 ledowymi latarniami parkowymi oraz wyposażona w elementy małej architektury: ławki (15 szt.), kosze (8 szt.) i stojaki rowerowe (2 szt.). Dzięki temu aleja będzie nie tylko miła dla oka, ale i bezpieczna oraz funkcjonalna dla wszystkich użytkowników.

ŚCIEŻKA BIEGOWO-ROLKOW

Warunki przyrodnicze w [nowym] Parku Strzygowskiego sprzyjają aktywności fizycznej i odpoczynkowi. Dzięki tym walorom przyrodniczym jest możliwość urozmaicenia infrastruktury sportowej na terenie Bielska-Białej o nową ścieżkę biegowo-rolkową, pokrytą asfaltem barwionym o łącznej długości 400m. Trasa będzie wyposażona w dwa tory ruchu oraz dwie pętle, dzięki czemu zarówno rolkarze, jak i biegacze będą mogli swobodnie się poruszać. Naniesione na ścieżkę oznaczenia z odległościami pozwolą biegaczom mierzyć swój czas na poszczególnych dystansach. Ścieżka zostanie doświetlona 25 słupkami ledowymi, z kolei pętle wzbogacone zostaną o elementy małej architektury: ławki (10 szt.), kosze (4 szt.) i stojaki rowerowe (2 szt.). Nowa, oświetlona ścieżka biegowo-rowerowa, pozwoli osobom aktywnym uprawiać sport zarówno w ciągu dnia, jak i po zmroku.

WYBIEG DLA PSÓW

Od dłuższego czasu w Bielsku-Białej toczą się rozmowy dotyczące przestrzeni dla naszych czworonożnych pupili. W [nowym] Parku Strzygowskiego. którego ideą jest funkcjonowanie w zgodzie z naturą, nie może zabraknąć miejsca, gdzie psy będą mogły swobodnie pobiegać. Ogólnodostępny wybieg nie będzie przestrzenią do szkolenia zwierzaków lecz miejscem, w którym można swobodnie spuścić psa ze smyczy i pozwolić mu pobiegać wśród drzew. Teren o powierzchni 300m2 zostanie ogrodzony panelami o wysokości l,5-l,7m oraz wyposażony w ławki, kosze i regulamin. Wszystkie te działania pozwolą nam już w przyszłym roku cieszyć się zupełnie nowym parkiem na terenie Bielska-Białej. Starannie przemyślane funkcje sportowo-rekreacyjne urozmaicą walory przyrodnicze tego miejsca, a wybieg dla psów dopełni naszą ideę życia w symbiozie ze środowiskiem naturalnym. Z jednej strony będzie to kolejny park na terenie naszego miasta, z drugiej zupełnie [nowy] i inny.

Lokalizacja

Projekt bedzie realizowany na terenie zlokalizowanym wzdłuż ul. Partyzantów, między ul. Bobrową a dopływem Straconki do rzeki Białej. Horyzontalnie obszar będzie rozciągał się między rzeką Białą a budynkiem WIOŚ, Wawrzaszek ISS i ogródkami działkowymi.

Autor

Sabina Cul, adres e-mail: nowyparkstrzygowskiego@gmail.com

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 500 000,00 zł

Części składowe zadania

ŚCIEŻKI:

 • ALEJA PIESZO-ROWEROWA - położenie nawierzchni z asfaltu barwionego na istniejącej ścieżce 350m długości x 3m szerokości = 1050m2 1050m2 x 80zł za m2 - 84.000 zł
 • ŚCIEŻKA BIEGOWO-ROLKOWA - budowa ścieżki z podbudową, obrzeżem, pokryta asfaltem barwionym 400m długości x 3,5m szerokości = 1400m2 1400m2 x 150 zł za m2 - 210.000 zł

OŚWIETLENIE I MAŁA ARCHITEKTURA:

 • Oświetlenie: 35 latarni parkowych (1200zł/szt.), 25 słupków oświetleniowych (800zł/szt.), montaż latarni, kabel zasilający z ułożeniem i podłączeniem - 115.500 zł,
 • 14 ławek z oparciem z montażem x 1200 zł - 16.800 zł,
 • 11 ławek bez oparcia z montażem x 900 zł - 9.900 zł,
 • 4 stojaki rowerowe z montażem x 1000 zł - 4.000 zł,
 • 12 koszy na śmieci z montażem x 500 zł - 6.000 zł.

WYBIEG DLA PSÓW:

 • Zakup i montaż ogrodzenia 80 mb np. (10m/30m) x 150 zł/mb - 12.000 zł,
 • Zakup i montaż furtki ogrodzeniowej 2 szt. x 1000 zł - 2.000 zł,
 • Zakup betonowego kosza na śmieci 401 2 szt. x 500 zł - 1.000 zł,
 • Zakup kosza na psie zanieczyszczenia 2 szt. x 600 zł - 1.200 zł,
 • Zakup i montaż ławek betonowych bez oparcia 2 szt. x 800 zł - 1.600 zł,
 • Zakup tabliczki „Wybieg dla psów" „Sprzątaj po swoim psie" oraz regulaminu korzystania - 1.000 zł

REGENERACJA ZIELENI:

Uporządkowanie drzewostanu - 35.000 zł

 

 

 

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!

Projekty