Aktywnie i rekreacyjnie w Podkowie

Identyfikator: OBB006. Złożone w kategorii: Projekty ogólnomiejskie przez Zenon Bromirski.

Streszczenie projektu

Projekt dotyczy utworzenia na terenie ogrodu sensorycznego Środowiskowego Domu Samopomocy "Podkowa" obszaru aktywnej rekreacji. Teren rekreacji przeznaczony będzie dla osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi mieszkańców Gminy Bielsko-Biała. Odwiedzający ogród będą mogli korzystać z urządzeń do ćwiczeń, które zostaną zakupione w ramach projektu. Propagowanie zdrowego trybu życia i wdrażanie umiejętności organizowania czasu wolnego w sposób aktywny u pacjentów psychiatrycznych jest istotny i zapobiega współistnieniu innych chorób somatycznych. Na terenie ogrodu mają miejsca wydarzenia o charakterze integracyjnym i edukacyjnym, bardzo istotne w przełamywaniu barier i lęków związanych z samą chorobą. Utworzenie bezpiecznego terenu do aktywnego spędzania czasu wolnego będzie pierwszym tego typu w mieście miejscem dla osób niepełnosprawnych.

Opis projektu

Projekt dotyczy utworzenia na terenie ogrodu sensorycznego Środowiskowego Domu Samopomocy "Podkowa" obszaru aktywnej rekreacji. Teren rekreacji przeznaczony będzie dla osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi mieszkańców Gminy Bielsko-Biała. Obecnie z ogrodu bardzo chętnie korzystają Uczestnicy Domu, rodziny oraz klubowicze - czyli wszystkie osoby zaangażowane w problemy osób dotkniętych kryzysem zdrowia psychicznego. Dotychczasowy teren zielony zostanie doposażony w sprzęt, przy pomocy którego osoby korzystające zachęcone będą do aktywnego spędzania wolnego czasu. Propagowanie zdrowego trybu życia i wdrażanie umiejętności organizowania czasu wolnego w sposób aktywny u pacjentów psychiatrycznych jest istotny i zapobiega współistnieniu innych chorób somatycznych. Na terenie ogrodu mają miejsce wydarzenia o charakterze integracyjnym i edukacyjnym, bardzo istotne w przełamywaniu barier i lęków związanych z samą chorobą. Doposażenie ogrodu w sprzęt zdecydowanie go uatrakcyjni, pozwoli bardziej wykorzystać. Doposażenie ogrodu obejmowałoby: stolik szachowy, 2 rowerki, orbitrek, narciarz, wahadło.

W ŚDS "Podkowa" wielu uczestników i klubowiczów - osób chorujących psychicznie czuje się dobrze i bezpiecznie, i według wiedzy autora projektu nie ma przy żadnej instytucji pomagającej osobom chorym psychicznie terenu zagospodarowanego do aktywnej rekreacji.

Lokalizacja

Środowiskowy Dom Samopomocy Podkowa w Bielsku-Białej ul. Kołłątaja 8 - zagospodarowany teren zielony pełniący rolę ogrodu sensorycznego usytuowanego w centrum miasta.

Autor

Zenon Bromirski, telefon: 600813019, adres e-mail: bromirski1@gmail.com

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 70 000,00 zł

Części składowe zadania

  • Stolik szachowy (1szt.) - 3000 zł
  • Rowerek (2 szt.) - 5700 zł
  • Orbitrek (1 szt.) - 3500 zł
  • Narciarz (1 szt.) - 3900 zł
  • Wahadło (1 szt.) - 2800 zł
  • Podłoże tartanowe (54m2) - 28000 zł

 

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!

Projekty