Amfiteatr w Lipniku - leśne miejsce odpoczynku i zabawy

Identyfikator: OBB036. Złożone w kategorii: Projekty ogólnomiejskie przez Sławomir Glaser.

Streszczenie projektu

Rozpowszechnienie walorów turystycznych i rekreacyjnych terenu parku spacerowego w rejonie kamiennego amfiteatru w Lipniku, leżącego w Beskidzie Małym na granicy Lipnika i Straconki, jako długo oczekiwana alternatywa dla terenów położonych w południowych czy zachodnich dzielnicach Bielska-Białej (Olszówka, Wapienica). Biorąc pod uwagę naturalne ukształtowanie terenu i fakt, że ten obszar został już uzbrojony i wykorzystywany w przeszłości przez dziesiątki lat do celów rekreacyjnych, rewitalizacja wydaje się być jak najbardziej zasadna, oczekiwana i nie wymagająca tak wysokich nakładów jak w przypadku budowy obiektu od podstaw. Leśny amfiteatr mógłby stać się ponownie atrakcją turystyczno-kulturalną Bielska-Białej i miejscem oryginalnych imprez plenerowych typu koncerty czy widowiska. Wiaty rekreacyjne wraz z naturalnym placem zabaw i terenem sportowym, stanowiłyby atrakcyjne miejsce rekreacji i zabawy dla licznie odwiedzających to miejsce rodzin i turystów. Uzupełnieniem dającym wytchnienie byłyby miejsca stanowiące bezpieczne i czyste plaże zlokalizowane w rejonie górskiego potoku Niwka. Niewątpliwie istnieje potrzeba przywracania tego typu miejsc mieszkańcom Bielska-Białej.

Opis projektu

Rejon lasów lipnickich wraz z pobliskim kamiennym amfiteatrem, domkiem myśliwskim, licznymi ścieżkami i elementami małej architektury w czasach świetności stanowił Park Miejski i cieszył się wielką popularnością wśród mieszkańców miasta Białej. Obecnie w związku z tym, że od dziesiątek lat teren ten nie jest objęty troską w zakresie zabezpieczenia infrastruktury, uległ on znacznej degradacji, przez co mieszkańcy Bielska-Białej mają trudność aby w pełni wykorzystać jego naturalny potencjał. Miasto Bielsko-Biała w swej wschodniej części, czyli w rejonie Beskidu Małego, nie posiada obecnie zagospodarowanych terenów rekreacyjno-turystycznych, a daleko oddalone tereny w rejonie Olszówki czy Wapienicy wydają się być nie wystarczające na zaspokojenie potrzeby obcowania z naturą.

Projekt „Amfiteatr w Lipniku - leśne miejsce odpoczynku i zabawy„ zapewni przywrócenie historycznego miejsca wypoczynku i rekreacji w leśnym otoczeniu. Jednocześnie ze względu na lokalizację z dobrym dojazdem dla samochodów, a także połączeniem linią autobusową jest osiągalny bez konieczności długich wędrówek górskich a już w lesie. Na całym obszarze projektuje się wprowadzenie drogowskazów, koszy na śmieci, stojaków na rowery, ławeczek, elementów drewnianych i kamiennych. Kompleks przy amfiteatrze jest atrakcyjny jako miejsce docelowe, a jednocześnie może stanowić ciekawy i funkcjonalny przystanek dla turystów zmierzających w rejon Straconki, potoku Krzywa w Hałcnowie, Małych Kóz czy szczytów Beskidu Małego.

Projekt w szczególności obejmuje:

1. Zagospodarowanie terenu wokół istniejącego amfiteatru wraz z renowacją widowni amfiteatru,

Kamienny Amfiteatr, ukształtowany w oparciu o typ teatru greckiego, na rzucie półkola, murowany z kamienia łamanego, zbudowany na niewielkiej polanie w 1938 roku z wykorzystaniem naturalnego ukształtowania terenu, gdzie na opadających zboczach ulokowane zostały ławy z kamienia. Niegdyś teren ten był oświetlony, z alejkami wśród drzew stanowił centrum rekreacji. Obecnie amfiteatr jest zarośnięty i zaniedbany. Remont istniejącego amfiteatru odbywałby się z uwzględnieniem historycznego aspektu miejsca, formy i konstrukcji, to znaczy z wykorzystaniem kamienia na ściany i podłoże oraz drewna na siedziska ław. Amfiteatr zapewni miejsce do organizacji widowisk, koncertów i innych spotkań kulturalnych w atmosferze otaczających go gór.

2. Wiaty rekreacyjne i naturalny plac zabaw i gier - zakłada się przygotowanie miejsca do aktywnego wypoczynku szczególnie dla rodzin i turystów, w formie dwóch wiat - w tym jedna z paleniskiem konstrukcji drewnianej z drewnianymi detalami oraz ze ścianami z kamienia naturalnego. Dach kryty gontem. Mogących pomieścić każda z nich około 25 osób- w sumie 50 osób. Ze względu na to, że będzie to miejsce głównie dla rodzin zakłada się zapewnienie terenu dla gier i zabaw opartych na atrakcyjnym leśnym położeniu np. z wykorzystaniem elementów lasu takich jak konary, piasek, kamienie. Plac można dodatkowo wyposażyć w standardowe elementy.

3. Plaża – zlokalizowane w co najmniej dwóch punktach miejsca, pozwalające usiąść na piasku, odpocząć i orzeźwić się przy położonym opodal potoku (szczególnie atrakcyjna latem). To kolejne miejsce integracji turystów i wypoczywających rodzin. Plaża z założenia to płaszczyzna w miarę prosta, wyłożona jednolitym materiałem (piach, kliniec) ograniczonym kamiennym krawężnikiem, zapobiegającym wysypywaniu się i niszczeniu zadanego kształtu. Obowiązkowo wyposażona w elementy porządkujące takie jak kosze na śmieci, przyczyniające się do wysokiej kultury utrzymania czystości w lesie.

 

Do powyższego zakresu została przygotowana szczegółowa dokumentacja obejmująca projekt koncepcyjny oraz kosztorys szacunkowy. W załączniku przedstawiamy propozycję projektów obiektów oraz plan koncepcyjny na mapie terenu.

Projekt skonsultowany i pozytywnie zaopiniowany przez stronę reprezentującą Lasy Państwowe.

Lokalizacja

Teren leśny na granicy Lipnika i Straconki, w bezpośredniej bliskości szlaku niebieskiego prowadzącego na szczyt Gaiki skąd można dojść m.in. na Magurkę lub Hrobaczą Łąkę w Beskidzie Małym. Od ulicy Polnej (w okolicach numeru 216) gdzie dojeżdża autobus MZK i zlokalizowany jest parking, jest zaledwie 500 metrów, czyli 10 minut spacerkiem. Amfiteatr leży na terenie historycznego parku spacerowego w skład, którego wchodzi zabytkowa leśniczówka wraz z ogrodem, okoliczne mostki i ścieżki prowadzące do górskich źródeł i potoków.

Autor

Sławomir Glaser

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 500 000,00 zł

Uwagi

Projekt skonsultowany i pozytywnie zaakceptowany ze stroną reprezentującą Lasy Państwowe.

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!

Projekty