Całodobowa opieka weterynaryjna dla zwierząt w Bielsku-Białej

Identyfikator: OBB008. Złożone w kategorii: Projekty ogólnomiejskie przez Sylwia Majewska.

Streszczenie projektu

Celem projektu jest zapewnienie całodobowej, bezpłatnej opieki weterynaryjnej dla poszkodowanych wypadkach losowych i komunikacyjnych bezpańskich zwierząt takich jak psy i koty oraz dzikich sarny, jeże, bociany, łabędzie itp). Z uwagi na fakt, że lekarze weterynarii zatrudnieni w Schronisku Dla Bezdomnych Zwierząt pracują w godzinach od 8.00-14.00, to poza wymienionymi godzinami tj od. 14.00-.00 znalezione przez mieszkańców Bielska-Białej i zabrane przez Schronisko poszkodowane, ranne cierpiące zwierzęta muszą uzyskać pomoc lekarza weterynarii. Projekt Budżetu Obywatelskiego zapewnia pomoc w ramach zadań projektu „Całodobowa  opieka  weterynaryjna  dla  zwierząt", który by realizowany w latach 2014 i 2015. Całodobowa opieka weterynaryjna ma opierać się na ścisłej współpracy Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt z biorącymi udział w projekcie doświadczonymi placówkami - Przychodnia Weterynaryjną i Rehabilitacyjnym Ośrodkiem dla Dzikich Zwierząt, mającymi doświadczenie w realizowaniu takich zadań w latach ubiegłych. Schronisko zabiera z terenu Bielska-Białej poszkodowane w wypadkach zwierzęta i przekazuje je w godzinach od 8.00-14.00 do gabinetu schroniskowego, natomiast poza wymienionymi godzinami, zawozi do Zakładu Leczniczego dla Zwierząt. Zakład Leczniczy dla Zwierząt wykonuje czynności ratujące życie, dokonuje diagnostyki, wykonuje niezbędne zabiegi chirurgiczne w zależności od stanu pacjenta. Podstawowy Człon przedsięwzięcia stanowi Miejskie Schronisko dla Zwierząt w Bielsku-Białej, które jest odpowiedzialne za przewóz rannego zwierzęcia, dobór odpowiedniej placówki, system  monitorowania informacji współpracę z wybranymi placówkami posiadającymi doświadczenie w ratowaniu zwierząt, z którym współpracowało w latach ubiegłych i mobilność przy przewozie rannych zwierząt. Przychodnia Weterynaryjna Medvet Plus Wojciech Toczek oraz Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Mysikrólik są placówkami - odnogami sprawującymi czynności ratujące życie i zdrowie poszkodowanym w wypadkach losowych i komunikacyjnych zwierzętom

Opis projektu

Celem projektu jest zapewnienie całodobowej, bezpłatnej opieki weterynaryjnej dla poszkodowanych w wypadkach losowych i komunikacyjnych bezpańskich oraz dzikich zwierząt. Z uwagi na fakt, że lekarze weterynarii zatrudnieni w Schronisku Dla Bezdomnych Zwierząt pracują w godzinach od 8.00-14.00, to poza wymienionymi godzinami tj od. 14.00-8.00 znalezione przez mieszkańców Bielska-Białej i zabrane przez  Schronisko poszkodowane, ranne i cierpiące zwierzęta muszą uzyskać pomoc lekarza weterynarii. Projekt Budżetu Obywatelskiego stanowi więc kontynuację zadań projektu „Całodobowa opieka weterynaryjna dla zwierząt", który był realizowany w latach 2014 i 2015. Całodobowa opieka weterynaryjna ma opierać się na ścisłej współpracy Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt z Zakładem Leczniczym Medwet   Plus dla Zwierząt oraz Ośrodkiem Rehabilitacji Dzikich Zwierząt "Mysikrólik"

Procedura postępowania z rannym zwierzęciem:

Schronisko zabiera z terenu Bielska-Białej poszkodowane w wypadkach bezdomne zwierzęta przekazuje je w godzinach od 8.00-14.00 do gabinetu schroniskowego, natomiast poza wymienionymi godzinami, przywozi do Przychodni Weterynaryjnej Medvet Plus Wojciech Toczek. Zakład Leczniczy dla Zwierząt wykonuje czynności ratujące życie, dokonuje diagnostyki, wykonuje niezbędne zabiegi chirurgiczne w zależności od stanu pacjenta. Po ustabilizowaniu stanu pacjenta, zaopatrzeniu w niezbędne leki zwierzę przekazywane jest do Schroniska. W sytuacjach nierokujących powrotu do zdrowia w obliczu cierpienia, zwierzę poddawane jest eutanazji.

Natomiast, jeśli interwencja dotycz) zwierzęcia nieudomowionego to poszkodowane dzikie zwierzęta w wypadkach  losowych i komunikacyjnych z terenu miasta Bielsko - Biała będą przy pomocy transportu ze Vhroniska Miejskiego trafiały do Przychodni Weterynaryjnej Medvet Plus Wojciech Toczek. Tam zostanie im udzielona pierwsza niezbędna pomoc. Po ustabilizowaniu stanu pacjenta, następnie zostanie przewieziony  tymże transportem do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „MYSIKRÓLIK", gdzie będzie odbywała się dalsza opieka weterynaryjna i rehabilitacja w celu przywrócenia do natury. Jeśli wierzę nie będzie mogło wrócić do środowiska naturalnego wtedy zostanie przekazane przez Ośrodek do placówki, która może trwale przetrzymywać takie zwierzęta.

Procedura postępowania w ramach realizacji projektu:

Mieszkańcy Bielska-Białej dzwoniący na alarmowy telefon do Miejskiego Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej, zgłaszają fakt i miejsce poszkodowanego zwierzęcia. Następnie kierowca Schroniska odbiera je z miejsca zgłoszenia i przekazuje Przychodni Weterynaryjnej Medvet Plus Wojciech Toczek realizującej zadania budżetu obywatelskiego na rok 2017. Kierowca dokonuje zgłoszenie telefoniczne do placówki, która od momentu zgłoszenia wypadku ma czas na przygotowanie się do przyjęcia zwierzęcia. Lekarz będący na dyżurze dokonuje czynności lekarsko-weterynaryjnych ratujących życie, opatruje, zabezpiecza rany, względnie operuje, podaje leki. Następnie zwierzę jest przekazywane do Miejskiego Schroniska lub do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „Mysikrólik".

Wymagania stawiane dla Zakładu leczniczego dla Zwierząt odpowiedzialnego za udzielenie pierwszej pomocy zwierzęciu dzikiemu lub udomowionemu:

Placówka lecznicza musi być zaopatrzona w niezbędną aparaturę diagnostyczną tj. EKG, aparat RTG ucyfrowieniem (aby   dokonywana   diagnostyka   była  wykonywana   szybko - od tego zależy życie zwierzęcia oraz aparat USG.

Placówka musi spełniać wymogi przynajmniej przychodni weterynaryjnej (od okresu minimum 5 lat) lub lecznicy i wykazać się doświadczeniem w świadczeniu usług, jakie są objęte założeniami budżetu. Aby usprawnić informację dla mieszkańców Bielska-Białej, na stronie internetowej Miejskiego Schroniska Dla Bezdomnch Zwierząt w Bielsku-Białej zostaje umieszczona informacja o telefonie alarmowym oraz numerze telefonu alarmowym do współpracujących ze schroniskiem placówek adresy oraz linki do stron www   Prywatne zakłady lecznicze objęte pomocą dla zwierząt mają obowiązek prowadzić dokumentację przyjętych zwierząt w  postaci książki przyjęć i wyjść, dokumentację lekarsko-weterynaryjną, rozchód leków i wszelkich innych czynności będących usługą weterynaryjną.

Założenia budżetu obywatelskiego dają mieszkańcom Bielska-Białej możliwość udzielania pomocy potrąconym zwierzętom lub w jakikolwiek inny sposób poszkodowanym całodobowo przez 7 dni w tygodniu. Stanowi najlepszy system komunikacji między mieszkańcami a schroniskiem w celu ratowanie zdrowia i życia zwierząt, za które m wszyscy jesteśmy odpowiedzialni. Zwierzęta w swojej bezradność są zdane na pomoc człowieka, bo jak często pokazuje doświadczenie - tragedie, które je spotykają są
często z powodu ludzkiej bezmyślności i braku odpowiedzialności, więc to na nas spływa obowiązek pomocy i jej jak najlepsze usprawnienie wynikające z dotychczasowych doświadczeń.

Lokalizacja

Miejskie Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej, ul. Reksia 48, Bielsko-Biała

Autor

Sylwia Majewska, telefon: 797117557

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 295 600,00 zł

Części składowe zadania

  1. 1. Koszt dalszej opieki weterynaryjnej i rehabilitacji dzikich zwierząt w ośrodku (tj. koszt: usługi weterynaryjnej, leków, specjalistycznej karmy, utrzymania pomieszczeń do rehabilitacji zwierząt, utrzymanie środka transportu, wynagrodzenie dla pracownika - 90.000,00 zł
  2. 2. Koszt [przekazania zwierząt, które nie mogą wrócić do natury do innych ośrodków mogących przetrzymywać trwale okaleczone dzikie zwierzęta - 10.000,00 zł
  3. 3. Koszt gotowości do działań całodobowo w Przychodni Weterynaryjnej np. Medvet Plus Wojciech Toczek: leki, materiały opatrunkowe, badania laboratoryjne, diagnostyka, zabiegi chirurgiczne wraz z wynagrodzeniem pracowników - 105.600,00 zł
  4. 4. Koszt zakupu specjalistycznego samochodu do transportu zwierząt wraz z wyposażeniem, z podwyższonym zawierzszeniem i napędem na 4 koła do jazdy w trudnym terenie przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej - 90.000,00 zł

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!

Projekty