Projekty ogólnomiejskie (24)

W tej części budżetu realizowane są projekty o charakterze ogólnomiejskim, dedykowane wszystkim mieszkańcom miasta.

Projekty