Europejskie Wyzwanie Rowerowe - Bielsko-Biała 2017

Identyfikator: OBB033. Złożone w kategorii: Projekty ogólnomiejskie przez Michał Szudarski.

Streszczenie projektu

Projekt obejmuje udział Miasta Bielska-Białej w 2017 r. w akcji społecznej pn. „Europejskie Wyzwanie Rowerowe" (ang. European Cycling Challange: http://www.cyclingchallenge.eu/pl/). „Wyzwanie Rowerowe" jest cykliczną ogólnoeuropejską akcja społeczną polegającą na rywalizacji miejskich drużyn rowerowych. Celem akcji jest promowanie poprzez zabawę roweru jako środka komunikacji alternatywnego dla samochodu. Zadaniem mieszkańców, zarejestrowanych członków drużyny Miasta Bielska-Białej lub pod-drużyn obejmujących np. zakłady pracy, szkoły lub uczelnie, jest wykręcenie na rowerze jak największej ilości kilometrów.

Ponadto efektem akcji jest zbadanie ruchu rowerowego w postaci tzw. „mapy ciepła", która obrazuje natężenie wykorzystywania przez rowerzystów poszczególnych tras przejazdu. Mapa może zostać wykorzystana dla bardziej efektywnej i adekwatnej do potrzeb strategii realizacji sieci ścieżek rowerowy w obszarze Miasta Bielsko-Biała

Opis projektu

Projekt obejmuje udział Miasta Bielska-Białej w 2017 r. w ogólonoeuropejskiej akcji społecznej pn. "Europejskie Wyzwanie Rowerowe" (ang. European Cycling Challange: http://www.cyclingchallange.eu/pl/) organizowanej corocznie od 1 do 31 maja.

Akcja skierowana jest do wszystkich mieszkańców Bielska-Białej i polega na rywalizacji miejskich drużyn rowerowych. Zadaniem uczestników jest przejechać na rowerze jak największą ilość kilometrów dla swojej drużyny (Miasta Bielsko-Biała) lub pod-drużyny (zakładu pracy, uczelni etc.) i zarejestrować przebyte podróże rowerowe w dedykowanej aplikacji „Cycling365" (dostarczanej przez organizatora). Konkurs i tytuł najbardziej rowerowego miasta Europy zdobywa miasto, którego mieszkańcy pokonają największa ilość kilometrów.

Celem projektu jest promowanie, poprzez rywalizację i zabawę, wśród mieszkańców Bielska-Białej roweru jako środka komunikacji alternatywnego dla samochodu. W przypadku Bielska-Białej „Wyzwanie" będzie służyło również promowaniu i bardziej efektywnemu wykorzystaniu istniejącej infrastruktury roweru miejskiego pn. „BBbike" oraz może stanowić uzupełnienie akcji pn. „Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy. Europejskie Wyzwanie Rowerowe jest akcją o zasięgu europejskim, dlatego realizacja projektu może również służyć promowaniu marki Miasta Bielska-Białej, w tym zwłaszcza jako produktu turystycznego.

Istotnym produktem pochodzącym ze zrealizowanej akcji jest badanie ruchu rowerowego w postaci tzw. mapy ciepła obrazującą natężenie z jakim rowerzyści wykorzystywali poszczególne trasy przejazdu w strukturze przestrzennej miasta. Przedmiotowa mapa może zostać wykorzystana dla bardziej efektywnej i adekwatnej do potrzeb strategii realizacji sieci ścieżek rowerowy w obszarze Miasta Bielsko-Biała.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

  1. rejestrację Miasta Bielska-Białej w Europejskim Wyzwaniu Rowerowym 2017 r;
  2. uiszczenie opłat w tym za: przystąpienia do akcji, dostępu do statystyk.
  3. pozyskanie tzw. map ciepła

Lokalizacja

Obszar miasta Bielska-Białej

Autor

Michał Szudarski, adres e-mail: szudarski.michal@gmail.com

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 8 808,00 zł

Części składowe zadania

  1. Rejestracja i udział Bielska-Białej w akcji "Europejskie Wyzwanie Rowerowe" - 4404 zł
  2. Dostęp do tzw. "map Ciepła" dla obszaru Miasta Bielska-Białej - 4404 zł

Uwagi

Szacunkowy koszt nie obejmuje kosztów promocji "Wyzwania" w mieście, ponieważ zależą one od zakresu i formuły akcji promocyjnej. Akcję promocyjną można skoncentrować na mediach społecznościowych i Internecie. Przedmiotowe zadania można zrealizować w ramach zadań Wydziału Promocji Miasta bez ponoszenia dodatkowych kosztów na promocję np. druk ulotek.

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!

Projekty