Multimedialne Centrum Edukacyjne (SP nr 1, 4, 9, 28, 31, 32, 33, ZSPG nr 1)

Identyfikator: OBB029. Złożone w kategorii: Projekty ogólnomiejskie przez Tomasz Kopczyński.

Streszczenie projektu

"Multimedialne Centrum Edukacyjne" to projekt, który docelowo ma podnieść możliwości edukacyjne w mieście w zakresie informatyki. Projekt obejmować będzie stworzenie nowoczesnych klasopracowni informatycznych na terenie ośmiu szkół z miasta Bielska-Białej (Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 28, Szkoła Podstawowa nr 31, Szkoła Podstawowa Nr 32, Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 33, Szkoła Podstawowa Nr 9, Zespól Szkól Podstawowo-Gimnazjalnych nr 1 w Bielsku-Białej), wyposażonych w nowy sprzęt komputerowy, zestawy robotów i pomocy dydaktycznych.

Projekt zakłada przeprowadzenie darmowych zajęć i warsztatów:

 • 800 godzin lekcyjnych ciekawych i ekscytujących zajęć z wykorzystaniem robotów i nowoczesnych technik edukacyjnych dla dzieci;
 • 160 godzin zajęć wprowadzających w cyfrowy świat dla osób dorosłych i seniorów;
 • 160 godzin zajęć warsztatowych dla nauczycieli, celem stałego podniesienia jakości kształcenia w dziedzinie informatyki.

1. Zajęcia i warsztaty dla dzieci.

 • Zajęcia przeprowadzone muszą być w godzinach dogodnych dla danej grupy wiekowej. W czasie gdy sala nie jest obłożona zajęciami - tj. godzinach dostępności sali - wyznaczonych przez dyrekcję szkoły.
 • Osoba prowadząca zajęcia musi posiadać wykształcenie pedagogiczne oraz posiadać pełnię praw do prowadzenia zajęć, zgodnie z art. 10 Karty Nauczyciela. Posiadać również musi niezbędne kwalifikacje do prowadzenia zajęć z komputerami dla danej grupy wiekowej.
 • Zajęcia powinny odbywać się bezpośrednio przed lub po lekcjach by wykluczyć problem opieki dzieci w czasie przerwy pomiędzy zajęciami.

2. Zajęcia dla dorosłych i seniorów.

Zajęcia muszą być przeprowadzone w godzinach pozalekcyjnych, (w czasie gdy sala nie jest obłożona zajęciami - tj. godzinach dostępności sali - wyznaczonych przez dyrekcję szkoły).

3. Zajęcia szkoleniowe dla nauczycieli.

 • Zajęcia szkoleniowe muszą być przeprowadzone w dogodnym terminie dla grupy nauczycieli niekoniecznie w budynku szkoły, natomiast na terenie miasta Bielsko-Biała.
 • W trosce o wysoką jakość kształcenia osoba prowadząca szkolenie musi posiadać stopień doktora w dziedzinie pedagogiki lub informatyki oraz prowadzić czynnie zajęcia na uczelni wyższej z zakresu przedmiotów informatycznych.
 • Zakres zajęć obejmować będzie wykorzystanie zakupionych pomocy dydaktycznych w procesie nauczania dzieci.

Zestawy dydaktyczne dla dzieci:

W związku z bardzo bogatą ofertą na rynku w zakresie zestawów robotów i pomocy dydaktycznych do nauki programowania, algorytmiki, logiki, matematyki wymaga się w trosce o jakość kształcenia, aby pomoc dydaktyczna była dostosowana do wieku danej grupy wiekowej w szczególności dla grup:

- 1-3 klasy szkoły podstawowej posiadała możliwość kształcenia w zakresie:

 •  funkcje programowania algorytmicznego w oparciu o pseudokod;
 • funkcje kierowania i planowania ruchu obiektem (pionkiem) w oparciu o pseudokod;
 • funkcje elementów podstaw programowania strukturalnego;
 •  funkcje układu Kartezjańskiego:
 •  funkcje wykonywania działań matematycznych w zakresie podstawowych znaków arytmetycznych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie);
 •  funkcje budowania i poznawania własności podstawowych figur geometrycznych w przestrzeni dwuwymiarowej i trójwymiarowej;
 • funkcje poznawania podstawowych palet kolorów (RGB);
 •  funkcja gier sytuacyjnych wynikających np. z losowości przebiegu zdarzeń; funkcje arkusza kalkulacyjnego.

-    4-6 klasy szkoły podstawowej:

 • możliwość sterowania za pomocą kolorów (np. kredek, flamastrów);
 • możliwość programowania w sposób blokowy, w języku SCRATCH lub w sposób jak najbardziej zbliżony do tego języka (np. SCRATCH-junior, Blockly);
 • robot ma umożliwiać programowanie z wykorzystaniem warunków logicznych, pętli, zmiennych i  funkcji:
 • możliwość prostego programowania w zakresie podstawowych kolorów RGB;
 • możliwość sterowania ruchami (przemieszczaniem się);
 • robot powinien być odporny na wstrząsy i upadki;

-     dzieci zdolne i gimnazjum:

 • możliwość programowania w sposób blokowy, w języku SCRATCH;
 • możliwość programowania w języku obiektowym (np. C++, Java, Javascript);
 • kompatybilność z otwartą platformą Arduino;
 • możliwość rozbudowy o dodatkowe elementy i czujniki;
 • możliwość programowania w zakresie kolorów RGB;
 • możliwość sterowania ruchami (przemieszczaniem się);
 • możliwość sterowania dźwiękiem;
 • czujnik odległości.

Opis projektu

Multimedialne Centrum Edukacyjne

Projekt ma na celu stworzenie Sieci Multimedialnych Centrów Edukacyjnych oraz przeprowadzenie warsztatów dla dzieci i osób starszych. Głównym celem warsztatów jest rozwój myślenia algorytmicznego u dzieci oraz kompetencji cyfrowych u osób starszych. Projekt realizowany będzie w ośmiu szkołach znajdujących się na terenie miasta i obejmuje przeprowadzenie w każdej szkole:

 • 100 godzin lekcyjnych dla dzieci: zajęcia rozwijające myślenie algorytmiczno-matematyczne;
 • 20 godzin lekcyjnych dla osób starszych: zajęcia wprowadzające w świat usług cyfrowych;
 • 20 godzin zajęć szkoleniowych dla nauczycieli.

Projekt przewiduje zakup dla każdej ze szkół:

 • 15 stanowisk komputerowych;
 • 15 zestawów robotów i pomocy dydaktycznych do nauczania programowania, algorytmiki, logiki i matematyki;

1. Zajęcia i warsztaty dla dzieci

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii, dzieci wcielą się w programistów i konstruktorów robotów dzięki czemu w praktyczny i przyjazny sposób zdobędą wiedzę, a przy tym doskonale będą się bawić. Uczestnicy poprzez zabawę uczyć się będą informatyki, techniki oraz matematyki, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy w normalnych zajęciach szkolnych.

Pomoce dydaktyczne będą przeznaczone dla 3 grup:

 • Grupa I: dzieci 7-9 lat,
 • Grupa 2: dzieci 9-12 lat.
 • Grupa 3: dzieci starsze oraz wyjątkowo uzdolnione. 

W naszym mieście znajduje się 56 oddziałów kształcenia technicznego i zawodowego, które z powodu braku zainteresowania młodzieży kierunkami technicznymi mają co raz większy problem ze skompletowaniem klas. Tymczasem, zdaniem ekspertów jeśli ktoś chce mieć pewność, że za kilka lat dostanie pracę, to powinien wybierać właśnie kierunki techniczne i inżynierskie.

2. Zajęcia dla dorosłych i seniorów

Ostatnie badania wskazują, że problemem osób starszych nie jest brak dostępu do Internetu czy komputera. Największą barierą jest niski poziom wiedzy na temat korzyści płynących z korzystania z Internetu. Aktywność komputerowa znacząco przekłada się na poprawę jakości życia osób starczych, a szczególnie tych z ograniczeniami ruchowymi. Projekt zakłada przeprowadzenie warsztatów z obsługi komputera, umiejętności poruszania się w Internecie i korzystania z podstawowych usług Internetu: poczty, płatności on-line, komunikatorów, czy korzystania z usług e-urzędu. Projekt celowany jest do osób po pięćdziesiątym roku życia.

3. Zajęcia szkoleniowe dla nauczycieli

Po zakończeniu projektu, zakupione pomoce dydaktyczne pozostaną na stanie szkoły, w której realizowane będą zajęcia. Z tego względu projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli, tak aby również oni mogli prowadzić zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technik i ekscytujących robotów. Badania naukowe wyraźnie pokazują, że najlepszą do tego drogą jest wykorzystanie praktycznych narzędzi (takich jak proponowane w projekcie roboty), dzięki którym dziecko dużo bardziej się angażuje w proces nauczania. Zadanie to jest szczególnie ważne ze względu na wprowadzane zmiany w obowiązującej podstawie programowej nauczania przedmiotów informatycznych w szkołach. Zmiany te zakładają wprowadzenie kodowania i algorytmiki już od początkowych klas szkoły podstawowej. Jednakże, tak jak w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, przy wprowadzaniu projektu "Jeden komputer na każdego ucznia" Ministerstwo nie zapewniło żadnego finansowania, tak i teraz nie ma żadnych założeń finansowych w planie wprowadzanych zmian. Spośród 1180 szkół biorących udział w ostatniej edycji ogólnopolskiego programu "Mistrzowie Kodowania" tylko trzy publiczne placówki pochodzą z Bielska-Białej. Dzięki zajęciom szkoleniowym mamy nadzieję zmienić tę liczbę na dwucyfrową. Finalnie projekt zakłada długookresowe podniesie jakości kształcenia w zakresie przedmiotów informatycznych zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli.

Lokalizacja

 • Szkoła Podstawowa Nr 4,
 • Szkoła Podstawowa Nr 28,
 • Szkoła Podstawowa nr 31,
 • Szkoła Podstawowa Nr 32,
 • Szkoła Podstawowa Nr 1,
 • Szkoła Podstawowa Nr 33,
 • Szkoła Podstawowa Nr 9,
 • Zespól Szkól Podstawowo-Gimnazjalnych nr 1 w Bielsku-Białej

Autor

Tomasz Kopczyński, adres e-mail: us.edu.tk@gmail.com

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 499 800,00 zł

Części składowe zadania

 • Zakup 120 zestawów komputerowych (min. 4 rdzenie, 4 GB RAM, 120GB HDD. system Windows 10, karta ethernet, bluetooth, mysz, klawiatura, monitor Full HD), okablowanie, 2 lata gwarancji) - 232.800,00 zł
 • Zakup narzędzi dydaktycznych 120 zestawów edukacyjnych, każdy zestaw zawiera 3 narzędzia, po jednym dla poszczególnej grupy, (zgodnie z wymogami opisanymi w p.9), 512 akumulatorków AA min. 2000mAh + osiem zestawów ładowarek umożliwiających ładowanie min. 16 akumulatorków jednocześnie - 139.000,00 zł,
 • Przeprowadzenie zajęć dla dzieci - 86.000,00 zł,
 • Przeprowadzenie zajęć dla osób starszych - 17.000,00 zł,
 • Przeprowadzenie zajęć dla nauczycieli - 25.000,00 zł.

 

                   

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!

Projekty