Naprawmy To - Bielsko-Biała

Identyfikator: OBB034. Złożone w kategorii: Projekty ogólnomiejskie przez Michał Szudarski.

Streszczenie projektu

Projekt obejmuje uruchomienie przez okres jednego roku portalu internetowego „naprawmyto.pl" (http://naprawmyto.pl/home) dedykowanemu Miastu Bielska-Biała, który umożliwi mieszkańcom zgłaszanie (mapowanie) problemów dotyczących otaczającej ich przestrzeni publicznej miasta. Każdy mieszkaniec Bielska-Białej po wcześniejszej rejestracji będzie miał możliwość zgłoszenia poprzez portal problemów dotyczących w szczególności uszkodzenia infrastruktury miejskiej np. uszkodzenia jezdni lub chodnika drogi, bezpieczeństwa publicznego np. przewrócone drzewo, parkowanie w niedozwolonym miejscu oraz przyrody np. nielegalne wysypiska śmieci. Zasady działania portalu umożliwią sprawniejsze rozwiązywanie problemów występujących w przestrzeni Bielska-Białej, a łatwość obsługi i dostępność portalu zachęci mieszkańców do bardziej aktywnego włączenia się w zarządzanie przestrzeniami publicznymi.

Opis projektu

Projekt obejmuje uruchomienie przez okres 1 roku portalu "naprawmyto.pl" dedykowanego miastu Bielsko-Biała (strona internetowa http://www.naprawmyto.pl/home). Usługa w postaci poretalu internetowego "naprawmyto.pl" umożliwi mieszkańcom miasta Bielsko-Biała zgłaszanie (mapowanie) problemów dotyczących otaczającej ich przestrzeni publicznej miasta. Każdy mieszkaniec Bielska-Białej po wcześniejszej rejestracji będzie miał możliwość zgłoszenia poprzez portal problemów dotyczących w szczególności uszkodzenia infrastruktury miejskiej np. uszkodzenia jezdni lub chodnika drogi, bezpieczeństwa publicznego np. przewrócone drzewo, parkowanie w niedozwolonym miejscu oraz przyrody np. nielegalne wysypiska śmieci.

Każde ze zgłoszeń przypisane jest do: konkretnej lokalizacji w przestrzeni miasta (mapowanie miejsca występowania problemu), odpowiedniej kategorii tematycznej oraz kompetentnej służby miejskiej, która merytorycznie rozpozna zgłoszony problem. Przedstawione zasady działania portalu umożliwią sprawniejsze rozwiązywanie problemów występujących w przestrzeni Bielska-Białej, a łatwość obsługi i dostępność portalu zachęci mieszkańców do bardziej aktywnego włączenia się w zarządzanie przestrzeniami publicznymi.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje uruchomienie za odpłatnością portalu „naprawmyto.pl" dedykowanemu Miastu Bielska-Biała przez okres jednego roku. Opłata za usługę obejmuje utrzymanie podstrony gminy, wsparcie technologiczne i dostęp do panelu administracyjnego gminy oraz współpracę z podmiotem odpowiedzialnym za portal tj. Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia.

Po zakończeniu projektu nastąpi jego ocena w oparciu o ilość zgłoszonych i rozwiązanych spraw, co umożliwi podjęcie merytorycznej decyzji o dalszym funkcjonowaniu portalu np. na serwerach własnych gminy, które jest bezpłatne.

Lokalizacja

Obszar miasta Bielska-Białej

Autor

Michał Szudarski, adres e-mail: szudarski.michal@gmail.com

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 31 572,00 zł

Części składowe zadania

Roczny koszt dostępu do usługi - 20.772 zł

Uwagi

W przypadku uruchomienia strony "Naprawmy To" na serwerze własnym Gminy - korzystanie z portalu jest bezpłatne

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!

Projekty