Przedszkole publiczne

Identyfikator: OBB026. Złożone w kategorii: Projekty ogólnomiejskie przez Barbara Redkowska.

Streszczenie projektu

Zadanie obejmuje remont 3 sal zajęć dydaktycznych dla dzieci. Aktualnie są to pomieszczenia niewykorzystane wymagające remontu. Remont obejmował będzie wymianę okien, cyklinowanie parkietów, malowanie ścian, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, montaż oświetlenia i kapitalny remont sanitariatów oraz wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Przewiduje się modernizację klatki schodowej na parterze i pierwszym piętrze w celu dostosowania do wymogów przeciwpożarowych obowiązujących w placówkach oświatowych. Rozbudowany zostanie plac zabaw dla dzieci. Wyremontowana placówka będzie służyła mieszkańcom naszego miasta na tych samych zasadach co wszystkie przedszkola miejskie.

Opis projektu

W ramach projektu przewidziany jest remont pomieszczeń na pierwszym piętrze budynku, który zapewni 2 sale zajęć dla 50 dzieci z Bielska-Białej oraz salę gimnastyczną. Remont obejmował będzie wymianę okien, cyklinowanie parkietów, malowanie ścian, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, montaż oświetlenia i kapitalny remont sanitariatów oraz wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Przewiduje się modernizację klatki schodowej na parterze i pierwszym piętrze w celu dostosowania do wymogów przeciwpożarowych obowiązujących w placówkach oświatowych. Wychodząc naprzeciw potrzebom miasta w zapewnieniu miejsc przedszkolnych dla dzieci z naszej gminy planuje się rozszerzenie działalności istniejącego punktu przedszkolnego, jak również pełniejsze wykorzystanie dzierżawionego od gminy budynku. Remontowane będą 3 sale o powierzchni łącznej 196 m2. Są to 2 sale dla 50 dzieci oraz sala gimnastyczna. Wymienione będą okna, zmodernizowane centralne ogrzewanie, renowacja parkietów. Wyremontowana zostanie istniejąca łazienka oraz powstanie dodatkowa przystosowana dla dzieci niepełnosprawnych. We wszystkich pomieszczeniach na piętrze nastąpi wymiana instalacji oświetleniowej. Pomieszczenia zostaną wymalowane. Do wyremontowanych sal zakupione zostanie wyposażenie, tj.: meble, dywany, wyposażenie edukacyjne (pomoce dydaktyczne, zabawki i sprzęt do realizacji zadań edukacyjnych). Doposażona zostanie kuchnia w zastawę stołową dla 50 dzieci oraz rozbudowany zostanie plac zabaw (huśtawki, przeplotnie).  

Lokalizacja

Projekt będzie realizowany w budynku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Oddział Powiatowy w Bielsku-Białej przy ul. Lipnickiej 34. Budynek jest użyczony przez Miasto Bielsko-Biała. Na terenie w/w obiektu znajduje się plac zabaw i teren zielony. Jest również parking dla samochodów.

Autor

Barbara Redkowska

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 357 000,00 zł

Części składowe zadania

  • Prace budowlane, instalacyjne i adaptacja pomieszczeń/2 sale zajęć i sala gimnastyczna - 227.287,09 zł,
  • Wyposażenie sal w meble, dywany i wyposażenie edukacyjne - 38.000,00 zł,
  • Doposażenie kuchni - 10.000,00 zł,
  • Doposażenie placu zabaw - 14.712,91 zł

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!

Projekty