Remont dróg dojazdowych oraz chodników przy ul. Księcia Przemysława oraz Piastów Śląskich

Identyfikator: OBB007. Złożone w kategorii: Projekty ogólnomiejskie przez Anna Gawor.

Streszczenie projektu

Zadanie obejmuje:

  • remont będącego w złym stanie technicznym chodnika na wysokości budynku mieszkalnego nr 8 przy ul. Piastów Śląskich, wzdłuż ulicy miejskiej oraz innych miejsc wzdłuż wymienionych we wniosku ulic. Remont obejmuje: rozebranie istniejącego chodnika z płyt betonowych, wykonanie niezbędnej podbudowy, ułożenie kostki brukowej wielobarwnej grubości 6 cm, wraz z wymianą obrzeży i krawężników, wymianę nawierzchni drogi na kostkę brukową, wielobarwną, grubości 8 cm, na łącznej powierzchni około 260 m2;
  • remont będącej w złym stanie technicznym drogi przy ul. Księcia Przemysława. Remont zakresem obejmuje: rozebranie istniejącej nawierzchni z trylinki, wykonanie właściwej podbudowy, ułożenie kostki brukowej, wielobarwnej, grubości 8 cm, wraz z wymianą krawężników na powierzchni około 1740 m2.

Zakres prac obejmuje również koszt wywozu materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za wysypisko i wszystkie inne tu nie wymienione, a niezbędne dla realizacji prac roboty towarzyszące.

 

Lokalizacja

Proponowany remont zlokalizowany jest w rejonie osiedla Piastowskiego oraz w pobliżu wg. załączonej mapy.

Autor

Anna Gawor, telefon: 334765470

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 480 000,00 zł

Części składowe zadania

  • Remont drogi i chodnika wzdłuż ulicy, przy ul. Piastów Śląskich - 57.200 zł
  • Remont drogi i cząstkowy remont chodnika wzdłuż ul. Księcia Przemysława - 382.800 zł
  • Roboty towarzyszące w tym naprawa miejscowej kanalizacji deszczowej itp. - 40.000 zł

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!

Projekty