Remont - przebudowa drogi wewnętrznej - boczna W. Stwosza - biegnącej na tyłach budynku Piastowska 46 i dookoła Piastowska 44 aż do bloku Piastowska 42-na odcinkach stanowiących własność Miasta, obejmujący wykonanie odwodnienia i zatoki parkingowej (...)

Identyfikator: OBB009. Złożone w kategorii: Projekty ogólnomiejskie przez Janusz Darasz.

Streszczenie projektu

Remont - przebudowa drogi wewnętrznej - boczna Wita Stwosza - biegnącej na tyłach budynku Piastowska 46 i dookoła budynku Piastowska 44 aż do bloku Piastowska 42 - na odcinkach stanowiących własność Miasta Bielska-Białej, obejmujący wykonanie odwodnienia i zatoki parkingowej przy placu zabaw.

Z wykorzystaniem drogi przewidywanej do remontu - przebudowy odbywa się codzienny dojazd zaopatrzenia na zaplecza wszystkich lokali handlowych w ciągu handlowym na parterze bloku Piastowska 46, przejazd śmieciarek, całego personelu i interesantów Kuratorium Oświaty i Oddziału GUS. Dodatkowo w latach 2014-2016 na tyłach bloku Piastowska 42 i w sąsiedztwie Kuratorium zrealizowano inwestycję w postaci budowy strefy aktywności - placu zabaw, który ma przeznaczenie ogólnomiejskie i jest licznie odwiedzany przez mieszkańców Miasta spoza Osiedla Mieszka I, w tym zmotoryzowanych. Droga ta od wielu lat jest w katastrofalnym stanie technicznym, a po bardziej obfitych opadach lub roztopach tworzą się i utrzymują przez wiele dni rozlewiska na całej jej szerokości.

Opis projektu

Z  wykorzystaniem przedmiotowej drogi odbywa się codzienny dojazd zaopatrzenia na zaplecza wszystkich lokali handlowych w ciągu handlowym na parterze bloku Piastowska 46, przejazd śmieciarek, całego personelu i interesantów Kuratorium Oświaty i Oddziału GUS. Dodatkowo w latach 2014-2016 na tyłach bloku Piastowska 42 i w sąsiedztwie Kuratorium zrealizowano inwestycję w postaci budowy strefy aktywności - placu zabaw, który ma przeznaczenie ogólnomiejskie i jest licznie odwiedzany przez mieszkańców Miasta spoza Osiedla Mieszka I, w tym zmotoryzowanych. Droga ta od wielu lat jest w katastrofalnym stanie technicznym, a po bardziej obfitych opadach lub roztopach tworzą się i utrzymują przez wiele dni rozlewiska na całej jej szerokości.

Remont - przebudowa powinien zakresem rzeczowym obejmować wykonanie wymiany nawierzchni bitumicznej z podbudową o nośności pozwalającej na wjazd samochodów ciężarowych, na sumarycznej długości ok. sto kilkadziesiąt metrów (śmieciarki, zaopatrzenie sklepów), miejscowe poszerzenia (tam gdzie możliwe) i wykonanie odwodnienia oraz zatoki parkingowej przy placu zabaw.

Na odcinku na tyłach bloku Piastowska 46 chodnik powinien zostać przerzucony za szpaler drzew od strony budynku W. Stwosza 14 a wygospodarowana dzięki temu dodatkowa szerokość przeznaczona na poszerzenie jezdni (dojazdy dużych pojazdów zaopatrzenia na tyły bloku Piastowska 46 oraz śmieciarek).

Lokalizacja

Droga wewnętrzna - boczna Wita Stwosza - biegnąca na tyłach budynku Piastowska 46 i dookoła budynku Piastowska 44 (Kuratorium Oświaty) aż do bloku Piastowska 46 i dookoła budynku Piastowska 44 (Kuratorium Oświaty) aż do bloku Piastowska 42 - na odcinkach stanowiących własność Miasta Bielska-Białej

Autor

Janusz Darasz

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 474 000,00 zł

Części składowe zadania

Remont - przebudowa o zakresie: wykonanie wymiany nawierzchni bitumicznej z podbudową o nośności pozwalającej na wjazd samochodów ciężarowych, na sumarycznej długości ok. sto kilkadziesiąt metrów (śmieciarki, zaopatrzenie sklepów), miejscowe poszerzenia (tam gdzie możliwe) i wykonanie odwodnienia.

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!

Projekty