Ścieżka sportowo-rekreacyjna wzdłuż rzeki Białej w Komorowicach Śląskich

Identyfikator: OBB022. Złożone w kategorii: Projekty ogólnomiejskie przez Łukasz Brandys.

Streszczenie projektu

Ciąg pieszy wraz ze ścieżką rowerową o długości ok. 1200 mb zlokalizowaną na wałach rzeki Biała w Komorowicach Śląskich jak przedłużenie istniejącej ścieżki wzdłuż ul. Grażyńskiego.

Opis projektu

W ramach projektu ma zostać zrealizowany ciąg pieszy wraz ze ścieżką rowerową - długość ok. 1200 mb. Ścieżka zlokalizowana na wałach rzeki Białej jako przedłużenie istniejącej ścieżki wzdłuż ul. Grażyńskiego. Początek ścieżki rozpoczyna się przy moście, skrzyżowanie ulicy Mazańcowickiej z ulicą Grażyńskiego i kończy się przy ul. Chochołowskiej zgodnie z załączonym materiałem graficznym. Ścieżka wykonana z masy bitumicznej.

Lokalizacja

Ścieżka zlokalizowana na wałach rzeki Białej jako przedłużenie istniejącej ścieżki wzdłuż ul. Grażyńskiego. Początek ścieżki rozpoczyna się przy moście, skrzyżowanie ulicy Mazańcowickiej z ulicą Grażyńskiego i kończy się przy ul. Chochołowskiej, zgodnie z załączonym materiałem graficznym.

Autor

Łukasz Brandys, adres e-mail: lukasz@brandysdesign.com

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 500 000,00 zł

Części składowe zadania

  • Wykonanie 1200 mb ciągu pieszo - jezdnego

Opinia Zespołu Weryfikacyjnego

Wnioskodawca pismem z dnia 05.09.2016 r., wyraził zgodę na ograniczenie zakresu projektu. Zadanie obejmowałoby budowę nowego połączenia istniejącej ścieżki rowerowej przy skrzyżowaniu ul. Grażyńskiego i Mazańcowickiej z istniejącym utwardzeniem na wale przeciw powodziowym rzeki Białej, po jej zachodniej stronie, bez rozbudowy wału.

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!

Projekty