"Więcej ruchu mały zuchu" - zakup i montaż integracyjnego zestawu sprawnościowego dla Przedszkola Integracyjnego nr 1. Projekt z zakresu kształtowania sprawności fizycznej adresowany do całej społeczności Przedszkola Integracyjnego nr 1

Identyfikator: OBB015. Złożone w kategorii: Projekty ogólnomiejskie przez Katarzyna Koch.

Streszczenie projektu

Zakup i montaż INTEGRACYJNEGO ZESTAWU SPRAWNOŚCIOWEGO służącego usprawnieniu ruchowemu dzieci z całego miasta uczęszczających do Przedszkola Integracyjnego nr 1 w Bielsku-Białej. Ruch jest naturalną potrzebą dziecka w wieku przedszkolnym, przejawiającą się poprzez różnorodne formy aktywności. Stanowi istotny czynnik w jego rozwoju . Właściwie kreowana przez otoczenie aktywność ruchowa umożliwia wdrażanie do kontaktu z drugim człowiekiem, kształtuje umiejętności współdziałania, wdraża do zdrowej rywalizacji, akceptacji i tolerancji. Organizowanie atrakcyjnych dla wszystkich dzieci / w tym dzieci niepełnosprawnych/ zajęć byłoby możliwe dzięki zamontowaniu w ogrodzie przedszkolnym zestawu sprzętu, dostosowanego potrzeb grup integracyjnych.

Opis projektu

Szeroko pojęte zdrowie kojarzy się zawsze z prawidłowym rozwojem fizycznym i sprawnością ruchową. Wiek przedszkolny jest okresem intensywnego rozwoju sprawności fizycznej, nabywania wielu umiejętności, które dają dziecku m.in. poczucie panowania nad własnym ciałem. W obecnych warunkach cywilizacji technicznej i urbanizacji, dziecko ma bardzo ograniczone możliwości spontanicznej aktywności ruchowej. Konieczne jest więc stworzenie zewnętrznych warunków i okazji do pełnej aktywności ruchowej ale i danie każdemu dziecku możliwości prób i doświadczeń w grupie integracyjnej. Przedszkole dysponuje zacisznym, zadrzewionym terenem, który dzięki realizacji projektu mógłby być jeszcze lepiej wykorzystany do organizowania różnorodnych zajęć usprawnienia ruchowego. A ponieważ do przedszkola integracyjnego uczęszczają również dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego, wymagające intensywnych działań o charakterze rehabilitacyjnym ,pozyskany sprzęt poszerzyłby możliwości tych oddziaływań. W ramach Budżetu Obywatelskiego planowany jest zakup i montaż INTEGRACYJNEGO ZESTAWU SPRAWNOŚCIOWEGO.

Lokalizacja

Teren ogrodu Przedszkola Integracyjnego nr 1 w Bielsku-Białej, ul. Korzenna 37

Autor

Katarzyna Koch, telefon: 504231865, adres e-mail: k.brzezny@wp.pl

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 60 000,00 zł

Części składowe zadania

  • Zakup zestawu sprawnościowego 35.000,00 zł
  • Wraz z przygotowaniem podłoża - 17.000,00 zł
  • i montażem - 8.000,00 zł

Uwagi

Do Przedszkola Integracyjnego nr 1 uczęszczają dzieci z terenu całego miasta, które uczestniczą w grupowych zajęciach usprawnienia ruchowego. Placówka zatrudnia specjalistów prowadzących zajęcia o charakterze ogólnorozwojowym i usprawniającym zaburzone funkcje rozwojowe.

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!

Projekty