Projekty osiedlowe (62)

W tej części budżetu realizowane są projekty o charakterze bardziej lokalnym, służące mieszkańcom określonego osiedla lub dzielnicy.