„Osiedlowy Plac Czasowego Postoju Pojazdów” - Aleksandrowice

Identyfikator: 1-OBB001. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Aleksandrowice przez Sylwester Brodka.

Streszczenie projektu

Budowa „Osiedlowego Placu Czasowego Postoju Pojazdów” ma na celu: - zwiększenia bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych w centrum Osiedla „Aleksandrowice”. Bezpieczeństwo to jest dzisiaj poważnie zagrożone, co związane jest m.in. z intensywnymi dojazdami  Mieszkańców na uroczystości i imprezy w zlokalizowanych na Osiedlu Instytucji – Kościoła p.w. Św. M. Kolbego oraz „Stowarzyszenia Księgowych w Polsce” (szkolenia); - służyć Mieszkańcom udającym się na tereny rekreacyjno-sportowe wokół Lotniska w Aleksandrowicach jako miejsce czasowego parkowania, „obsługując i odciążając” w ten sposób Strefę ścieżek wokół Lotniska, gdzie praktycznie miejsc postojowych samochodów brak.

Realizacja projektu: wybudowania ok. 45-50 miejsc czasowego postoju pojazdów, w tym 1-go „gniazda czasowego postoju rowerów” – z wykorzystaniem „płyt ażurowych” w technologii „bezodpływowej”, na działce o pow. ok. 6-7 arów  - powinna doprowadzić do zmiany na lepsze, aktualnej sytuacji.

Opis projektu

A. Projekt dot. budowy „Osiedlowego Placu Czasowego Postoju Pojazdów”, zlokalizowanego na Osiedlu ALEKSANDROWICE, którego pilna potrzeba wynika m.in. z następujących okoliczności:

  1. Na terenie Osiedla „Aleksandrowice” – jego systemu dróg lokalnych, zwłaszcza w jego centrum w obrębie ulic: Wrzosowa, Osterwy, Orzeszkowa, M. Kolbego – Mieszkańcy odczuwają poważny dyskomfort bezpieczeństwa ruchu pieszo-drogowego, a spowodowanego m.in. intensywnym parkowaniem samochodów, co wynika i pozostaje w związku z dojazdem Wiernych do Kościoła Św. M. Kolbego: w niedziele i święta, a także Uczestników odbywających się tam często ogólnomiejskich imprez kulturalnych i narodowo-patriotycznych; - Istniejące miejsca postojowo-parkingowe w obrębie Kościoła Św. M. Kolbego nie rozwiązują problemu;
  2. Dodatkowo – w dni powszednie – w zlokalizowanej przy ul. Wrzosowej instytucji: Bielskim Oddziale „Stowarzyszenia Księgowych w Polsce” często odbywają się intensywne szkolenia księgowych z całego Miasta i jego Okolic, co powoduje zakorkowanie ulicy Wrzosowej i ul. Orzeszkowej, a zwłaszcza w obrębie ich skrzyżowania, stwarzając na co dzień poważne utrudnienia w ruchu samochodów i pieszych;
  3. Wreszcie – przez Osiedle „Aleksandrowice” przebiegają „ścieżki rowerowe”, a na ul. Lotniczej rozpoczyna swój bieg „ścieżka na Lotnisko”, stąd też „Osiedlowy Plac Czasowego Postoju Pojazdów” służyć może Mieszkańcom jako miejsce czasowego parkowania, „obsługując i odciążając” w ten sposób Strefę ścieżek wokół Lotniska, gdzie praktycznie miejsc postojowych samochodów brak;

 

B. Powyższe względy jak i troska o bezpieczeństwo Mieszkańców i uczestników ruchu na Osiedlu, rodzi potrzebę dodatkowego wybudowania „Osiedlowego Placu Czasowego Postoju Pojazdów” o każdej - możliwie największej - ilości miejsc czasowego postoju pojazdów. Położona na skrzyżowaniu ulic Orzeszkowej/Bunscha działka gminna (nr 808/22) daje taką możliwość. Nadmienić należy, że wskazana działka od wielu lat pozostaje niezagospodarowana. Projekt przewiduje organizację ruchu dostosowaną do obecnych ograniczeń w obrębie ul. Bunscha ;

Lokalizacja

Osiedle „Aleksandrowice”, ul. Bunscha – u zbiegu z ul. Orzeszkowej; dz. nr 808/22

Autor

Sylwester Brodka, telefon: 605299437

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 75 000,00 zł

Części składowe zadania

1. Przygotowanie projektu „planu sytuacyjnego” pod zadanie oraz dokonanie niezbędnych uzgodnień m.in. w zakresie: istniejącej infrastruktury podziemnej, sposobu skomunikowania „placu” w rej. skrzyżowania ulic Bunscha/Orzeszkowej wraz z opracowaniem projektu „organizacji ruchu na placu (preferowany układ ruchu „jednokierunkowy”) oraz wytyczenie „planu sytuacyjnego miejsc postojowych” (ok. 30-35, w tym 1-go „gniazda czasowego postoju rowerów” - 5-7.000,- zł

2. Zdjęcie/wywóz cz. wierzchniej – tzw. „humusu”; 2a. Wykonanie stosownych regulacji w zakresie dren-odwodnienie - ok. 10.000,- zł

3. Wybudowanie „wjazdu/wyjazdu”: (ok. 7-8.000,- zł); 3a. Położenie krawężników wydzielających plac czasowego postoju/działkę - ok. 10.000,- zł

4. Utwardzenie placu: tłuczeń/pospółka (20-30cm); piasek z cementem (3-5cm), oraz położenie „płyt ażurowych” (60x40x10), plus „żwirek wypełniający: 1m kw. za ok. 60,00 zł - ok. 42.000,- zł.

5. Oznakowanie (tablice informacyjne/org. ruchu); 5a. Zakup i zamocowanie „stojaka na rowery” - ok. 5-6.000,- zł.

Opinia Zespołu Weryfikacyjnego

Wnioskodawca pismem z dnia 31.08.2016r., wyraził zgodę na ograniczenie zakresu projektu.

Uwagi

„Osiedlowy Plac Postojowy Pojazdów” – ma mieć charakter „postoju czasowego pojazdów”, co oznacza że nie może być traktowanym jako plac postoju stałego/permanentnego Mieszkańców;

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!