Beskidzkie (2)

2-OBB002 • 74 250 zł Multimedialne Centrum Edukacyjne dla osiedla Beskidzkiego

Multimedialne Centrum Edukacyjne dla osiedla Beskidzkiego" to projekt, który docelowo ma podnieść możliwości edukacyjne osiedla w zakresie informatyki. Projekt obejmować będzie stworzenie nowoczesnej klasopracowni informatycznej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 36, wyposażonej w nowy sprzęt komputerowy, zestawy robotów i pomoce dydaktyczne. Projekt zakłada przeprowadzenie darmowych zajęć i warsztatów: 145   godzin   lekcyjnych   ciekawych   i   ekscytujących   zajęć   z   wykorzystaniem   robotów   i nowoczesnych technik edukacyjnych dla dzieci; 20 godzin zajęć wprowadzających w cyfrowy świat dla osób dorosłych i seniorów; 20 godzin zajęć warsztatowych dla nauczycieli, celem stałego podniesienia jakości kształcenia w dziedzinie informatyki; 1. Zajęcia i warsztaty dla dzieci. Zajęcia przeprowadzone muszą być w godzinach dogodnych dla danej grupy wiekowej. W czasie gdy sala nie jest obłożona zajęciami - tj. godzinach dostępności sali - wyznaczonych przez dyrekcję szkoły. Osoba prowadząca zajęcia musi posiadać wykształcenie pedagogiczne oraz posiadać pełnię praw do prowadzenia zajęć, zgodnie z art. 10 Karty Nauczyciela. Posiadać również musi niezbędne kwalifikacje do prowadzenia zajęć z komputerami dla danej grupy wiekowej. Zajęcia powinny odbywać się bezpośrednio przed lub po lekcjach by wykluczyć problem opieki dzieci w czasie przerwy pomiędzy zajęciami. 2.  Zajęcia dla dorosłych i seniorów. Zajęcia muszą być przeprowadzone w godzinach pozalekcyjnych, (w czasie gdy sala nie jest obłożona zajęciami - tj. godzinach dostępności sali - wyznaczonych przez dyrekcję szkoły). 3.  Zajęcia szkoleniowe dla nauczycieli. Zajęcia szkoleniowe muszą być przeprowadzone w dogodnym terminie dla grupy nauczycieli niekoniecznie w budynku szkoły, natomiast na ternie miasta Bielsko-Biała. W trosce o wysoką jakość kształcenia osoba prowadząca szkolenie musi posiadać stopień doktora w dziedzinie pedagogiki lub informatyki oraz prowadzić czynnie zajęcia na uczelni wyższej z zakresu przedmiotów informatycznych. Zakres zajęć obejmować będzie wykorzystanie zakupionych pomocy dydaktycznych w procesie nauczania dzieci. Zestawy dydaktyczne dla dzieci: W związku z bardzo bogatą ofertą na rynku w zakresie zestawów robotów i pomocy dydaktycznych do nauki programowania, algorytmiki, logiki, matematyki wymagane jest aby pomoc dydaktyczna była dostosowana do wieku danej grupy wiekowej: - 1-3 klasy szkoły podstawowej posiadała możliwość kształcenia w zakresie: funkcje programowania algorytmicznego w oparciu o pseudokod; funkcje kierowania i planowania ruchu obiektem (pionkiem) w oparciu o pseudokod; funkcje elementów podstaw programowania strukturalnego; funkcje układu Kartezjańskiego; funkcje wykonywania działań matematycznych w zakresie podstawowych znaków arytmetycznych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie); funkcje budowania i poznawania własności podstawowych figur geometrycznych w przestrzeni dwuwymiarowej i trójwymiarowej; funkcje poznawania podstawowych palet kolorów (RGB); funkcja gier sytuacyjnych wynikających np. z losowości przebiegu zdarzeń; funkcje arkusza kalkulacyjnego.     - 4-6 klasy szkoły podstawowej: możliwość sterowania za pomocą kolorów (np. kredek, flamastrów); możliwość programowania w sposób blokowy, w języku SCRATCH lub w sposób jak najbardziej zbliżony do tego języka (np. SCRATCH-junior, Blockly); robot ma umożliwiać programowanie z wykorzystaniem warunków logicznych, pętli, zmiennych i funkcji; możliwość prostego programowania w zakresie podstawowych kolorów RGB; możliwość sterowania ruchami (przemieszczaniem się); robot powinien być odporny na wstrząsy i upadki;           - dzieci zdolne i gimnazjum: możliwość programowania w sposób blokowy, w języku SCRATCH; możliwość programowania w języku obiektowym (np. C++, Java, Javascript); kompatybilność z otwartą platformą Arduino; możliwość rozbudowy o dodatkowe elementy i czujniki; możliwość programowania w zakresie kolorów RGB; możliwość sterowania ruchami (przemieszczaniem się); możliwość sterowania dźwiękiem; czujnik odległości.