Biała Krakowska (2)

3-OBB001 • 66 580 zł Modernizacja Pracowni Komputerowej i Centrum Multimedialnego w SP nr 18 im. C. K. Norwida w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnym nr 1 w Bielsku-Białej

Celem tego projektu jest modernizacja przestarzałej pracowni informatycznej i bibliotecznego centrum multimedialnego w Szkole Podstawowej nr 18 im. C. K. Norwida w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnym nr 1 w Bielsku-Białej. Chcemy wyposażyć je w nowe komputery  a także odnowić szkolną sieć wewnętrzną. Obecnie uczniowie korzystają ze sprzętu i oprogramowania, które szkoła otrzymała 12 lat temu w ramach projektu unijnego. Komputery wyposażone są w system operacyjny Windows XP oraz pakiet biurowy Office 2003. Oba te produkty straciły już wsparcie producenta, nie są udostępniane nowe aktualizacje zabezpieczeń oraz inne poprawki wpływające na bezpieczeństwo. Przestarzałe wyposażenie nie pozwala na pełne i satysfakcjonujące uczestnictwo naszych dzieci w innowacyjnych projektach edukacyjnych realizowanych w szkole, np. nauki programowania (Mistrzowie Kodowania, Koduj z klasą, Godzina Kodowania). Nowa pracownia komputerowa to nowe możliwości nauki na lekcjach informatyki, w czasie zajęć pozalekcyjnych, a także wykorzystanie nowoczesnych technologii podczas lekcji innych przedmiotów. W czasie wszelkich wyborów (do rad osiedla, samorządu lokalnego, sejmu, senatu, prezydenckich) w szkole mają siedzibę dwie komisje wyborcze, które również korzystają z komputerów do przesyłania danych. W okresie rekrutacji pracownia umożliwi rodzicom dostęp do systemu rekrutacji do szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli. Modernizacja stworzy możliwości wykorzystania pracowni i centrum multimedialnego dla potrzeb uczniów i podejmowania działań w środowisku lokalnym.