Modernizacja Pracowni Komputerowej i Centrum Multimedialnego w SP nr 18 im. C. K. Norwida w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnym nr 1 w Bielsku-Białej

Identyfikator: 3-OBB001. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Biała Krakowska przez Joanna Kucz-Gruszka.

Streszczenie projektu

Celem tego projektu jest modernizacja przestarzałej pracowni informatycznej i bibliotecznego centrum multimedialnego w Szkole Podstawowej nr 18 im. C. K. Norwida w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnym nr 1 w Bielsku-Białej. Chcemy wyposażyć je w nowe komputery  a także odnowić szkolną sieć wewnętrzną.

Obecnie uczniowie korzystają ze sprzętu i oprogramowania, które szkoła otrzymała 12 lat temu w ramach projektu unijnego. Komputery wyposażone są w system operacyjny Windows XP oraz pakiet biurowy Office 2003. Oba te produkty straciły już wsparcie producenta, nie są udostępniane nowe aktualizacje zabezpieczeń oraz inne poprawki wpływające na bezpieczeństwo.

Przestarzałe wyposażenie nie pozwala na pełne i satysfakcjonujące uczestnictwo naszych dzieci w innowacyjnych projektach edukacyjnych realizowanych w szkole, np. nauki programowania (Mistrzowie Kodowania, Koduj z klasą, Godzina Kodowania).

Nowa pracownia komputerowa to nowe możliwości nauki na lekcjach informatyki, w czasie zajęć pozalekcyjnych, a także wykorzystanie nowoczesnych technologii podczas lekcji innych przedmiotów.

W czasie wszelkich wyborów (do rad osiedla, samorządu lokalnego, sejmu, senatu, prezydenckich) w szkole mają siedzibę dwie komisje wyborcze, które również korzystają z komputerów do przesyłania danych.

W okresie rekrutacji pracownia umożliwi rodzicom dostęp do systemu rekrutacji do szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli.

Modernizacja stworzy możliwości wykorzystania pracowni i centrum multimedialnego dla potrzeb uczniów i podejmowania działań w środowisku lokalnym.

Opis projektu

Celem tego projektu jest modernizacja przestarzałej pracowni informatycznej i bibliotecznego centrum multimedialnego w Szkole Podstawowej nr 18 im. C. K. Norwida w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnym nr 1 w Bielsku-Białej. Chcemy wyposażyć je w nowe komputery a także odnowić szkolną sieć wewnętrzną.

Obecnie uczniowie korzystają ze sprzętu i oprogramowania, które szkoła otrzymała 12 lat temu w ramach projektu unijnego. Komputery wyposażone są w system operacyjny Windows XP oraz pakiet biurowy Office 2003. Oba te produkty straciły już wsparcie producenta, nie są udostępniane nowe aktualizacje zabezpieczeń oraz inne poprawki wpływające na bezpieczeństwo.

Nie pozwala to na bezpieczną i stabilną pracę, zarówno w Internecie jak i z aplikacjami użytkowymi. Stare komputery są powolne, awaryjne, podczas pracy zawieszają się, uczniowie bardzo często tracą wyniki swojej pracy. Modernizacja pracowni to stworzenie warunków do rzetelnego realizowania Podstawy Programowej, to wyrównywanie szans edukacyjnych oraz osiąganie sukcesów w dalszym etapie kształcenia, możliwość korzystania z atrakcyjnych środków dydaktycznych, najnowszych aplikacji i rozwiązań technologicznych, a także możliwość organizowania innowacyjnych zajęć, zdobywania wiedzy, rozwijania zainteresowań, realizowania przez uczniów zadań w ramach projektów z różnych dziedzin o zasięgu krajowym i międzynarodowym, stworzenie ciekawej oferty zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Z pracowni będą korzystać wszyscy uczniowie szkoły, ich rodzice. Oprócz zajęć lekcyjnych z informatyki odbywać się będą zajęcia pozalekcyjne: koła zainteresowań i warsztaty z programowania. Nowy sprzęt pozwoli na organizowanie innowacyjnych zajęć, mających na celu zdobywanie wiedzy i rozwijanie umiejętności stosowania nowoczesnych IT w rozwiązywaniu problemów z różnych dziedzin, nauki programowania(Mistrzowie Kodowania, Koduj z klasą, Godzina Kodowania), rodzinnych warsztatów, podczas których dzieci uczą rodziców oraz pozaszkolnych konkursów informatycznych, spotkań i pokazów mieszkańców dzielnicy. W okresie rekrutacji pracownia umożliwi rodzicom dostęp do systemu rekrutacji do szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli.

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach? NIE

Lokalizacja

W Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnym nr 1 w Bielsku-Białej, Szkoła Podstawowa nr 18 im. C. K. Norwida. 43-300 Bielsko-Biała ul. C. K. Norwida 30. Pracownia komputerowa i biblioteczne centrum multimedialne.

Autor

Joanna Kucz-Gruszka

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 66 580,00 zł

Części składowe zadania

1. Zestawy komputerowe uczniowskie oprogramowaniem( Windows 10 i pakiet Office) , z monitorem, klawiaturą, myszką, słuchawkami(zerowy Vat): 

a) 13 sztuk do pracowni komputerowej  - 13x 2620 zł netto =    34060 zł

b) 5 sztuk do bibliotecznego centrum multimedialnego - 5x 2200 zł netto = 11000 zł

c) 1 komputer - laptop  nauczycielski z oprogramowaniem( Windows 10 i pakiet Office) - 1x 3300 zł brutto =  300 zł

2. Projektor - 1x 2800 zł brutto = 2800 zł

3. Switch (24) - 1x 570 zł brutto = 570 zł

4. Urządzenie multimedialne do druku A3 i A4 w kolorze +  materiały eksploatacyjne - 1 x 800 zł brutto + 400 zł tonery = 1200 zł

5. Wymiana pokrycia podłogi w pracowni (płytki PCV z lat 60 minionego wieku) - 7200 zł wymiana podłogi PCV = 7200 zł

6. Biurka komputerowe dla uczniów– 13 biurek. (100 x 55 cm) - 13x 300 zł brutto = 3900 zł

7. Ekran projekcyjny elektryczny 200x150 - 1x 600zł brutto = 600 zł

8. Wymiana sieci komputerowej z materiałami, montaż mebli, podłączenie sprzętu - 13 stanowisk x 150zł  brutto = 1950 zł

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!