Rewitalizacja skweru zieleni przy ul. Żywieckie Przedmieście

Identyfikator: 7-OBB002. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Bielsko Południe przez Grzegorz Tymoszuk.

Streszczenie projektu

Projekt dotyczy rewitalizacji terenu zielonego - skweru, na którym powstał "dziki parking" dewastując go. Rewitalizacja ma obejmować zdjęcie naniesionego tłucznia, posianie trawy oraz nasadzenie ozdobnych krzewów i drzew.

Opis projektu

Teren między ul. Żywieckie Przedmieście, Partyzantów i Karpacką jest objęty w Studium zagospodarowania przestrzennego jako teren zielony - skwer. Obecnie teren ten został zdegradowany przez nielegalnie tam parkujące samochody. Projekt przewiduje zagospodarowanie terenu zielonego a w przyszłości wykonanie ok. 40 miejsc parkingowych od strony ul. Żywieckie Ptrzedmieście. Chcemy aby ten teren ponownie spełniał swoją pierwotną funkcję i był obszarem urządzonej zieleni miejskiej, która jest tak ważna w centrum miasta, do tego w bezpośrednim sąsiedztwie wysokiej zabudowy przemysłowej i przystanku autobusowego. Projekt obejmuje rekultywację terenu, na którym w chwili obecnej naniesiony jest tłuczeń, posianie trawy, nasadzenie krzewów i drzew ozdobnych.

Lokalizacja

Obszar między ulicami: Żywieckie Przedmieście, Karpacką: nr działek wg załączonego projektu.

Autor

Grzegorz Tymoszuk, adres e-mail: grzegorz.tymoszuk@gmail.com

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 75 000,00 zł

Części składowe zadania

  1. Ściągnięcie nawierzchni z tłuczniem, uzupełnienie ziemią - rozplantowanie
  2. Posianie trawy
  3. Obsadzenie drzewami i krzewami ozdobnymi

Uwagi

Teren ten został zdegradowany w wyniku dopuszczenia do nielegalnego parkowania na tym terenie samochodów. Nigdy nie podjęto działań aby zbudować w tym miejscu formalnego parkingu. Mimo wielokrotnych interwencji mieszkańców oraz rady osiedla Bielsko-Południe władze miasta nie podjęły wiążącej decyzji o naprawieniu tych szkód i rekultywację tego terenu wraz z budową parkingu.

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!